• Archief BDU Media

Is de tegenstem van CDA op de begrotng wel slim?

NIJKERK Moet de behandeling van de begroting door de gemeente Nijkerk anders worden ingedeeld? Een vraag die zich opdringt na de raadsvergadering waarin het CDA zich gedwongen voelde tegen de begroting te stemmen.

Analyse door Wijnand Kooijmans

 

Dilemma voor het CDA is dat men het op een niet onbelangrijk onderdeel niet eens is met de visie van het college voor komend jaar. Het gaat om het aantrekken van 12,6 extra personeelsleden. Waarmee een bedrag van ruim negenhonderdduizend euro is gemoeid. Voor de christen-democraten was dit zo zwaarwegend dat men besloot tegen te stemmen. Mede gezien het gegeven dat eerder was besloten het ambtelijk apparaat in te krimpen en deze operatie nauwelijks is afgerond.

 

VERLAGING Het 'nee' tegen de begroting betekent in dit geval dat strikt genomen tevens tegen de verlaging van de onroerendzaakbelasting met 6,5 procent werd gestemd. Waar de partij fel voorstander van is. Eigenlijk vond men dat de verhoging met tien procent in 2016 al niet nodig was. Dat maakt dat men nu zeker met de verlaging akkoord is.

Joop van Ruler en zijn fractie krijgen nog een herkansing wanneer de tarieven later dit jaar nog eens apart aan de orde komen. Dan bestaat alsnog de mogelijkheid het fiat te geven aan de verlaging. Het doet wel de vraag opborrelen of de tarieven wel onderdeel van de begrotingsbehandeling moeten zijn. In meerdere gemeenten wordt dat niet gedaan. Daarover wordt later een besluit genomen. Zo'n opzet had in dit geval kunnen voorkomen dat het CDA zich genoodzaakt voelde tegen te stemmen.

 

HANDIG Daarnaast kan de vraag worden gesteld of het CDA het handig heeft gespeeld. Nu werd via een stemverklaring aangegeven dat men veel goeds in de begroting aantrof, zonder de verlaging van de ozb te noemen, maar dat ze gezien de personeelsuitbreiding tegen moest stemmen. Wellicht had een handiger stemverklaring kunnen worden afgegeven. Duidelijk was al dat de begroting met ruime meerderheid van stemmen zou worden aangenomen. Het was verstandiger geweest de stemverklaring om te draaien. Aan te geven voor de begroting te stemmen maar met de aantekening zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de uitbreiding van het personeelsbestand.

De verlaging van de onroerendzaakbelasting is, volgens de coalitiepartijen, het inlossen van een belofte. Zodra het geld niet meer nodig is gaat het terug naar de burger. Maar dat is schijn. De 1,6 miljoen euro die de burger de afgelopen twee jaar door de verhoging heeft betaald blijft gewoon in de reserves sociaal domein zitten. Inmiddels opgelopen tot ruim 5,5 miljoen. Gevreesd wordt door het college dat dit geld best nog eens hard nodig kan zijn.

 

Maar de pogingen met het gebaar goede sier te maken zijn iets te gemakkelijk. De financiële situatie van de gemeente Nijkerk is inmiddels dusdanig gunstig dat het verantwoord is de ozb met 6,5 procent te verlagen en de burger daarmee niet financieel onnodig te belasten. Dat is wat de meeste partijen bij de verkiezingen ook hebben beloofd: de lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. Daarvoor zijn geen mooie praatjes nodig.