• Harry Koelewijn

De Mooiste Verlicht krijgt financiële bijdrage

NIJKERK Rotary Nijkerk heeft een cheque met een waarde van drieduizend euro overhandigd aan stichting De Mooiste Verlicht. Rotary organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen voor goede doelen. ,,Wij ondersteunen als club van harte dit project om Nijkerks trots blijvend in de spotlights te kunnen zetten," aldus voorzitter Jan Hubers.

Rotary Nijkerk hoopt hiermee de funding een boost te geven om de 75.000 die het project gaat kosten naar een volgende fase te trekken: realisatie van een lichtplan dat vele malen duurzamer is dan de huidige verlichting. Samen met voormalig voorzitter Jan Lanting overhandigde Hubers de cheque aan het bestuur van De Mooiste Verlicht in de hoop dat vele bedrijven gaan volgen.

MOOISTE Nadat de kerktoren in 2012 was uitgeroepen tot de Mooiste Kerktoren van Nederland door het RKK-radioprogramma De Zondag van Van Willigenburg is er een groep Nijkerkers bijeen gekomen om uit te vinden of het mogelijk was om de toren te verlichten. Dit heeft geresulteerd in de stichting De Mooiste Verlicht.

Voor meer informatie over de stichting en het project: www.demooisteverlicht.nl.