• De Lokale Partij

De Lokale Partij steunt het Glazen Huys

NIJKERK Tijdens de ledenvergadering van De Lokale Partij werd voorgesteld om het lokale Glazen Huys te steunen middels een gift van de aanwezige leden. De Lokale Partij steunt de goede doelen die middels bijdragen aan het Glazen Huys worden gesponsord. Ook sprak de vergadering de waardering uit voor het vele werk en het initiatief dat er genomen is om jaarlijks dit evenement te organiseren. De aanwezige leden besloten spontaan om de knip te trekken. Als kersverse lijsstrekker werd aan Patricia van Loozen verzocht deze gift aan de initiatiefnemers te overhandigen.