• Pospond

De Lokale Partij pleit voor afschaffing hondenbelasting

NIJKERK Er moeten meer voorzieningen komen voor het uitlaten van honden. Maar de hondenbelasting in de gemeente Nijkerk moet worden afgeschaft. Het is een belasting die alleen maar ergernis wekt.

Wijnand Kooijmans

Dat is de kern van de boodschap van De Lokale Partij. Volgens Peter Collignon van deze partij moet de hondenbelasting zo snel mogelijk worden afgeschaft. Ook vooruitlopend op mogelijke landelijke wetgeving die het heffen van hondenbelasting door gemeenten verbiedt. Vooruitlopend daarop hebben inmiddels al meerdere gemeenten besloten de belasting niet langer te heffen.

Voor De Lokale Partij speelt mee dat de opbrengst onvoldoende ten goede komt aan de bezitters van honden. In 2017 ging het om een bedrag van 230.000 euro. Door Collignon wordt erop gewezen dat er hondenbezitters zijn waarvan de hond nooit buiten het eigen terrein komt. Toch moeten ook zij gewoon betalen. In de gemeente Nijkerk zijn 3.421 honden geregistreerd. Voor de eerste hond geldt een belasting van 69,10 euro, voor de tweede hond is dat 121,80.

HONDENPOEP Collignon beseft dat hondenpoep veel ergernis oproept, zeker op openbare terreinen. Hondenbezitters zijn weliswaar verplicht de poep op te ruimen. Volgens Collignon zijn veel eigenaren echter van mening, omdat ze hondenbelasting betalen, dat de gemeente maar moet zorgen voor het opruimen van de poep.

Hij pleit ervoor, in overleg met de buurt, doggystations te plaatsen met zakjes voor het weggooien van de poep. Hij denkt dat, wanneer de belasting wordt afgeschaft, eigenaren van honden beter op hun verplichting kunnen worden gewezen de poep op te ruimen. Het rechtvaardigt in zijn ogen ook het handhavend optreden beter. Het opgestelde beleid voor het uitlaten van honden moet, zo vindt Collignon, wel gewoon worden uitgevoerd.