• Archief BDUmedia

De Laak moet betalen na geluidsoverlast

NIJKERK Evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen heeft een bedrag van 12.500 euro verspeeld aan de gemeente Nijkerk. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten omdat het centrum meerdere keren de geluidsoverlast heeft overschreden.

Toch wordt enige clementie getoond omdat de opgelegde dwangsommen inmiddels al tot 27.500 euro waren opgelopen. Reden is dat er vrij lange tijd zat tussen de overtreding en de brief van de gemeente waarin de geluidsoverlast werd gemeld.

In november 2014 is de eerste dwangsom opgelegd aan het evenementencentrum. Eis is dat binnen een dag maatregelen worden genomen om herhaling van de geluidsoverlast te voorkomen. Voor een eerste overtreding geldt een dwangsom van vijfduizend euro die daarna per keer dat te veel geluid wordt geproduceerd met 2.500 euro wordt verhoogd.

In augustus 2015 is door De Laak bezwaar aangetekend tegen de invordering van het totaal aan dwangsommen van 27.500 euro. Hierin werd er op gewezen dat bij enkele geluidscontroles de maximum toegestane hoeveelheid geluid maar één minuut werd overschreden. Ook werd de brief met de melding van de eerste overtreding pas in april 2015 bij De Laak bezorgd.

De commissie bezwaarschriften oordeelt nu dat de eerste dwangsom van vijfduizend euro terecht wordt ingevorderd door het college. Maar concludeert dat de eigenaren van het evenementencentrum te laat op de hoogte van de overtredingen zijn gebracht om tijdig maatregelen te kunnen nemen. Dat maakt, zo vindt de commissie dat alleen de dwangsom van overtreding in mei 2015 kan worden geïncasseerd door de gemeente. Het college neemt het advies over.