• Wijnand Kooijmans

De Laak definitief op slot

NIJKERK Wanneer er nog activiteiten worden gehouden in evenementencentrum De Laak in Nijkerkerveen gaat de gemeente hier handhavend tegen optreden. Dat zegt wethouder Wim van Veelen.

Wijnand Kooijmans

  

Volgens de wethouder staat dit besluit los van de betrokkenheid van de huurders van het pand bij de biermerkfraude waar ze eerder dit jaar voor werden opgepakt. Het pand is eigendom van de Van den Tweel Groep in Nijkerk. De gemeente bekijkt met hen de mogelijkheden voor herontwikkeling van het terrein. Hierbij wordt vooral gedacht aan woningbouw.

 

GESTOPT Volgens Van Veelen heeft de vertegenwoordiger van de huurders de gemeente laten weten dat per 12 juli alle bedrijfsactiviteiten in De Laak zouden worden gestopt. Het is hem bekend dat er hierna toch activiteiten hebben plaatsgevonden waarvan omwonenden overlast hebben ondervonden. Dat is voor de gemeente nu reden bij nieuwe voorkomende gevallen direct handhavend op te treden.

De Laak was oorspronkelijk een discotheek. De huurder wilde deze bestemming omgezet zien in een evenementencentrum. Als zodanig werd het ook al geëxploiteerd. Voor de gemeente was het verzoek reden te bekijken of een wijziging van het bestemmingsplan tot de mogelijkheden behoorde.

 

MAATREGELEN Onder meer is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de komst van het evenementencentrum in een bestemmingsplan te regelen. Van Veelen: ,,De kosten daarvan bleken zo hoog te zijn dat de verhuurder niet bereid was de benodigde investeringen te doen." Een mening die volgens hem ook door de huurder werd gedeeld.

De Van den Tweel Groep heeft de gemeente daarna benaderd met het verzoek om te bezien of woningbouw op de betreffende locatie mogelijk is. ,,Wij zijn", zegt wethouder Wim van Veelen, ,,bereid om dat met hen te onderzoeken." Onder meer wordt daarbij gekeken welk type woningen hier kunnen worden gebouwd.

 

TAAK ,,We staan als gemeente voor een flinke opdracht als het gaat om woningbouw. Ook gezien de behoefte aan woningen binnen de regio Amersfoort. We willen echter zelf beslissen waar en wat we bouwen. Dat maakt dat we kijken naar een herziening van de structuurvisie."

De wethouder verwacht dat een definitief besluit  voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar wordt genomen. Tegen het evenementencentrum loopt een bezwarenprocedure van een omwonende. Zelf heeft de gemeente twee handhavingszaken lopen tegen het evenementencentrum.

 

PARKEERTERREIN Het betreft onder meer de uitbreiding van het parkeerterrein op agrarische grond en de uitbreiding van de keuken zonder de vereiste vergunning. Beide zaken worden door de gemeente ook voortgezet, zegt Van Veelen.

Het uitbaten van het evenementencentrum leidde tot de nodige klachten van omwonenden. Onder meer als het gaat om geluidsoverlast. ..Zij zullen wel opgelucht zijn door de sluiting als evenementencentrum."