• De overeenkomsten met De Koningslinde zijn ook juridisch dichtgetimmerd.

    Wijnand Kooijmans

De Koningslinde juridisch rond

NIJKERK Met het sluiten van enkele juridische overeenkomsten wordt de nieuwbouw van de brede school De Koningslinde definitief afgesloten door de gemeente Nijkerk.

Wijnand Kooijmans

 

Het betreft onder meer een overeenkomst over het gebruik van het schoolplein. Een deel is gerealiseerd met een bijdrage van Jantje Beton. Voorwaarde is dat het schoolplein openbaar toegankelijk blijft, ook buiten de schooltijden. Als pilot wordt het plein drie jaar opengesteld voor buurtbewoners. Indien de proef slaagt wil de gemeente ook andere schoolterreinen eventueel openstellen voor een breder gebruik. Daarbij wordt wel gekeken naar de aanwezigheid van gemeentelijke speelplekken in de directe omgeving. Ook wordt het eigendom geregeld van twee terreinen.

De Koningslinde is in de plaats gekomen van de Koningin Beatrixschool. Zij het deels op een ander deel van het terrein. Het vrijgekomen stuk grond komt nu weer in eigendom van de gemeente. Onderzocht wordt of hier in de toekomst wellicht woningbouw kan plaatsvinden. Overigens is dit deel van het terrein nu in gebruik als parkeerplaats en deels als speelplaats. De grond waarop De Koningslinde is gebouwd was nog eigendom van de gemeente maar wordt nu formeel in eigendom overgedragen aan het schoolbestuur. In De Koningslinde zijn naast de basisschool een peuteropvang, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gevestigd.

Het kinderdagverblijf is betaald door de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCO) Gelderse Vallei. Mede omdat de gemeente niet betaalt aan stenen voor kinderopvang. Dat maakt dat van dit deel geen gebruik kan worden gemaakt door De Koningslinde of omliggende basisscholen. Juridisch wordt dit nu geregeld waarbij de grond waarop het kinderdagverblijf staat aan de PCO wordt verkocht voor in totaal 23.925 euro. Dat maakt dat de PCO ook het recht heeft deze grond te verkopen indien er geen kinderdagopvang meer plaats vindt. De gemeente heeft dan het eerste recht van koop.