• Werkmarkt: meer vacatures, minder werkzoekenden.

    Archief BDUmedia

Daling werkzoekenden in Gelderland

NIJKERK In mei is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald tot onder de 28.000. Tegelijkertijd neemt het aantal vacatures toe, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt stijgt. Dat is gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

UWV in Gelderland verstrekte eind mei 27.363 WW-uitkeringen. Een maand eerder waren dat er nog 28.029 en een jaar geleden zelfs 33.666. Vergeleken met een maand geleden is de WW in Gelderland dus 2,4% lager en vergeleken met een jaar geleden 18,7% lager.

Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking. Met 2,5% ligt het WW-percentage in Gelderland iets onder het landelijke gemiddelde van 2,7%. Per regio loopt het WW-percentage uiteen. In Gelderland heeft de regio FoodValley met precies 2% het laagste WW-percentage, terwijl de aangrenzende regio Midden-Gelderland met exact 3.0% het hoogste WW-percentage heeft.

Het lagere aantal WW-uitkeringen en het lage WW-percentage passen in het beeld dat ook in Gelderland de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Wanneer het aantal vacatures groeit en het aantal werkzoekenden afneemt, stijgt de spanning op de arbeidsmarkt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk zoeken. Gemiddeld neemt de kans op werk daardoor toe. Voor werkgevers is het steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden.