• Martijn Beekman

CU/SGP: 'Zinvol vervolg geven aan Samen aan Zet'

NIJKERK De ChristenUnie/SGP heeft bij de samenstelling van de raad gekozen voor vernieuwing maar ook behoud van ervaring. Dat werd duidelijk gemaakt bij de presentatie van de kandidatenlijst en het programma.

Wijnand Kooijmans

Al eerder was bekend dat Marina Lanting de nieuwe lijsttrekker is. Hiernaast staat Diana Palm als nieuwkomer op een vierde plek. Hans Boer, Harke Dijksterhuis, Wim Oosterwijk en Hilbrand Rozema staan respectievelijk op plek twee en drie, vijf en zes.

Thema van het verkiezingsprogramma is 'Samen Waardevol.' Volgens Lanting zijn er in de Nijkerkse samenleving veel mensen en organisaties actief die men als partij waardevol vindt. „Wij willen dat deze waarden nog meer centraal komen te staan, ook in het beleid van de gemeente Nijkerk. Zo kunnen wij ook een zinvol vervolg geven aan Samen aan Zet."

STRUCTUREEL ChristenUnie/SGP wil dat er meer structurele aandacht komt voor mantelzorgers en kinderen in kwetsbare gezinssituaties. In Nijkerkerveen wil men snel een woonzorgcombinatie voor ouderen zien gerealiseerd. Een gemeentelijk energietransitieplan moet er onder meer toe bijdragen dat zorgvuldig met energiebronnen wordt omgegaan.

De kwaliteit en bereikbaarheid van het centrum staat hoog op de agenda. Dat wordt van cruciaal belang gevonden om de gemeente Nijkerk economisch aantrekkelijk te houden. De invoering van de koopzondag wordt nog steeds betreurt. „Met inachtneming van deze werkelijkheid willen wij als ChristenUnie/SGP de zondagsrust zo veel mogelijk blijven bevorderen."

PROBLEMEN Meer aandacht wordt gevraagd voor de opvang van verwarde personen. Senioren boven de 75 jaar moeten standaard bezocht worden om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheid en gebrek aan zingeving, tijdig op te sporen.

De partijen blijven tegenstander van de komst van een coffeeshop in de gemeente Nijkerk. De gemeente moet zich sterk maken voor het voorkomen van drugsbezig en straathandel. Zorgen maakt de partij zich om het groeiende alcoholgebruik en vindt dat een aanpak daarvan noodzakelijk is.