Corlaer College in Nijkerk behaalt weer het predicaat Excellente School

NIJKERK - Op 26 januari hebben premier Rutte en staatssecretaris Sander Dekker het predicaat Excellente School uitgereikt aan het Corlaer College. Naast het feit dat de afdelingen Atheneum en Havo landelijk tot de best presterende scholen behoren (overzicht RTL- nieuws), heeft de havo-afdeling dit jaar wederom het predicaat Excellente School gekregen.

Met dit predicaat wil de overheid zeer goed presterende scholen de maatschappelijke zichtbaarheid en waardering geven die ze verdienen. Excellente scholen zijn een voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en dit predicaat te bemachtigen.

De atheneum/havo-afdeling van het Corlaer College werkt met een innovatief onderwijsconcept en weet hiermee al enkele jaren uitstekende resultaten neer te zetten. De slagingspercentages zijn hoog en variëren de laatste jaren tussen de 98 en 100%. Ouders en leerlingen tonen zich tevreden in de onderzoeken die jaarlijks door de school zelf gehouden worden en de leerlingen van het Corlaer College doen het uitstekend in het vervolgonderwijs. Slechts 16% van de oud-leerlingen switcht van studie in het eerste jaar (tegenover 30% op landelijk niveau).

Het innovatieve project Expeditie Corlaer is in Nijkerk en omstreken bekend. Leerlingen uit alle afdelingen zetten zich in het kader van dit project in voor een maatschappelijk doel, zowel in Nederland als in het buitenland. Zij groeien hierdoor in hun vaardigheden en geven hiermee vorm aan hun maatschappelijke betrokkenheid, een belangrijke doelstelling vanuit de Christelijke visie van de school.

Het erkennen en waarderen van excellente scholen maakt deel uit van de actieplannen van de minister van onderwijs en wetenschappen. Het onderwijsveld wordt aangezet tot verhoging van de prestaties van leerlingen, verbetering van onderwijskwaliteit en vergroting van de professionaliteit van docenten en schoolleiders. De school is erg blij met het behaalde predicaat: een prachtige waardering voor het harde werken van leerlingen en medewerkers. Tegelijkertijd ziet de school het als een aanmoediging om door te gaan op de weg van het vormgeven van onderwijs dat leerlingen van nu ècht voorbereidt op de samenleving van de toekomst.