Conflict de Laak laait weer op

NIJKERK Het conflict over het riviertje De Laak tussen de gemeenten Nijkerk en Amersfoort dreigt weer op te laaien. In 2012 werd door de gemeenteraad van Nijkerk, na bemiddeling door de provincie Gelderland, ingestemd met verbreding van het riviertje op Nijkerks grondgebied. Maar alleen onder strenge voorwaarden.

Wijnand Kooijmans

Het verleggen van het fietspad van de dijk naar de onderzijde van de dijk op grondgebied van de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst bleek niet haalbaar. Maar onder meer werd afgesproken dat geen klompenpaden op Nijkerks grondgebied worden aangelegd en zegde Amersfoort op voorhand toe dat er geen extra bruggen over de Laak zouden komen. Dit alles ter bescherming van de polder Arkemheen als natuurgebied.

Groot was dan ook de verbazing van de fractie van ChristenUnie/SGP in de Nijkerkse gemeenteraad dat in de toekomstvisie van de gemeente Amersfoort wordt gesproken over de aanleg van recreatieve paden, een volkstuinencomplex en extra bruggen over het riviertje. Navraag leerde dat Amersfoort aangaf niets te weten van afspraken die met de gemeente Nijkerk zijn gemaakt. In een motie, gesteund door CDA, Pro21 en De Lokale Partij, wordt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders gevraagd in overleg te gaan met Amersfoort om zo het naderende onheil af te wenden. De VVD steunde de motie uiteindelijk ook. Boudewijn van der Woerd gaf aan wel contact te hebben gehad met de verantwoordelijk wethouder van de gemeente Amersfoort. Die heeft toegezegd bereid te zijn tot overleg indien bestaande afspraken worden geschonden.

Wethouder Wim van Veelen gaf aan ook verrast te zijn door de Amersfoortse initiatieven en belooft daarover zeker met zijn Amersfoortse collega in gesprek te gaan.