• Harry Koelewijn

Commissie: Van der Kaaij en Vredeskerk uit elkaar

NIJKERK Dominee Edward van der Kaaij en de hervormde Vredeskerkgemeente in Nijkerk doen er beter aan afscheid te nemen. Dat is het eindoordeel van het generale college voor de ambtsontheffing in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Dit werd zondag aan de kerkelijke gemeente bekendgemaakt.

Dominee van der Kaaij maakte eind 2015 een discussie los met de publicatie van zijn boek De Ongemakkelijke Waarheid van het Christendom, waarin hij beargumenteert dat de historische Jezus niet bestaan heeft. De classis Nijkerk besloot in maart om de predikant vrij te stellen van zijn werkzaamheden.

Als ds. Van der Kaaij zich neerlegt bij het oordeel van het college voor de ambtsontheffing, neemt hij per 1 juni formeel afscheikd van de Vredeskerk. Binnen de Protestantse Kerk blijft hij beroepbaar.