Commentaar: Politieke spelletjes onder de kaasstolp

Als de geluiden, die onder de kaasstolp aan de kolkstraat vandaan piepen, juist zijn, neemt de gemeenteraad donderdagavond het besluit een nieuw zwembad te bouwen aan de Spoorkamp. Daarmee is het lot van de Slag en Bad Bloemendal bezegeld. Actiegroepen kunnen hoog en laag springen, de raad dendert voort, zonder er ook maar enige serieuze aandacht aan te schenken.

De raadsleden concentreren zich op het politieke spel. Het CDA heeft gepleit voor het openhouden van Bad Bloemendal. Volgens insiders binnen de andere coalitiefracties, CU-SGP en VVD, heeft het CDA zich daarmee geïsoleerd binnen de gemeenteraad. Volgens VVD en CU-SGP is het besluit om beide baden te sluiten twee jaar geleden al genomen en kun je daar nu niet op terug komen. De Lokale partij ging twee jaar geleden schoorvoetend akkoord omdat de partij de Sportnota een goed verhaal vond. Al had de partij liever een ander besluit over het zwembad genomen. De partij zit dan ook in een spagaat. Als er een democratisch besluit is genomen kun je dat niet zomaar weer terugdraaien. Het CDA heeft zich toen wel uitgesproken voor behoud van Bad Bloemendal en zag nu de mogelijkheid dat weer op de agenda te krijgen, omdat het college dat ook als optie presenteerde, eind april. En hoezeer de wethouder Marly Klein zich ook uitput om te verklaren dat het geen serieuze optie was, feit is dat hij wel in de raadsstukken was opgenomen.

PRO21 liet doorschemeren wel te voelen voor ruimte voor initiatieven uit de samenleving, maar ziet nu ook kans een wig te drijven tussen de coalitiepartijen. En naar het zich laat aanzien wil PRO21 die kans niet laten liggen. Het biedt mogelijkheden op andere onderwerpen om de coalitie te verdelen. Denk aan zondagsopenstelling van winkels.

In dat politieke spel wordt niet meer serieus geluisterd naar geluiden uit de samenleving. De groep Bad Bloemendal Blijft Bestaan heeft het college inzicht gevraagd in de exploitatiecijfers van Bad Bloemendal in de afgelopen jaren. De groep zegt contacten te hebben met ondernemende Nijkerkers, waarmee men een serieuze poging wil doen Bad Bloemendal nieuw leven in te blazen. Als er nu een definitief besluit wordt genomen voor nieuwbouw, heeft dat initiatief niet zoveel zin meer, want dan worden onomkeerbare besluiten genomen. Het besluit van twee jaar geleden was dat nog niet. Er zijn alleen onderzoeken en marktconsultaties gehouden. Weliswaar met als doel een nieuw zwembad, maar waarom zou dat besluit niet nog even kunnen worden uitgesteld? Wat is daar op tegen? Ja, het contract met exploitant SRO loopt tot eind 2017, maar daar kan toch wel een oplossing voor worden gevonden.

De indruk die nu ontstaat is dat van een rijdende trein, die doordendert, ook al willen groepen in de samenleving op de rem trappen. Is behoud Bad Bloemendal onhaalbaar? Wellicht. Is sluiting van De Slag onvermijdelijk? Eveneens wellicht wel. Maar geef inwoners de tijd om dat uit te zoeken. Dat is loslaten in vertrouwen. En dat was toch het motto van deze coalitie?

Henk Brinkman.

Label:

Zwembad