• Carlo van Houten

Commentaar: Haalt wethouder Marly Klein de zomer nog?

Bezuinigen is voor een bestuurder nooit leuk en gaat van au. Het levert ook reacties op in de samenleving. De bibliotheek en leden van de bibliotheek roeren zich hevig en hebben een voorstel voor een referendum op de tafel van de gemeenteraad gelegd. Volgens hen is de bezuiniging van bijna 30 procent buitensporig hoog. Het college reageerde geprikkeld op het initiatief en stelde dat het referendum de bibliotheek wel eens per 1 januari 2016 de subsidie zou kunnen kosten. Dan kan de bieb de deuren gelijk sluiten. Volgens het college wordt er al heel lang over bezuiniging op de bibliotheek gesproken. Al in de vorige raadsperiode. De impliciete boodschap is dat de bibliotheek niet goed heeft meegewerkt aan voorstellen om te bezuinigen.

Destijds heeft de toenmalige wethouder Bert de Graaf inderdaad gesproken over bezuinigingen op de bibliotheek. Hij noemde bedragen van 4 ton en 2,5 ton. Een halvering of een korting met 30 procent. Maar een echte onderbouwing van dat bedrag is eigenlijk nooit gegeven en toch blijven die bedragen boven de markt hangen.

Zijn opvolgster Marly Klein zit nu met de gebakken peren. Maar of zij daar goed mee omgaat is nog maar de vraag. De gemeente wil voortaan geen organisaties meer subsidiëren , maar activiteiten inkopen. Op welzijnsgebied liggen er nu overeenkomsten klaar met welzijnsorganisaties, waaronder de bibliotheek. Het blijkt echter dat geen van de organisaties een cent hoeft in te leveren, maar de bibliotheek wel 28 procent. Op de wekelijkse persconferentie werd Klein gevraagd naar dat verschil in behandeling, maar zij legde geen enkel argument op tafel waarmee een uitzonderingspositie voor de bibliotheek kon worden gerechtvaardigd. Zij wees alleen op het feit dat al heel lang met de bibliotheek over bezuinigingen wordt gesproken en dat de gemeente nou eenmaal op activiteiten in de samenleving moet bezuinigen. Dat de bibliotheek ook een plan op tafel heeft gelegd om een ton te bezuinigen in 2016 en nog meer in latere jaren, was kennelijk onvoldoende.

Marly Kleins optreden als wethouder laat geen sterke indruk achter. Bij het debat over de nota Maatschappelijk Vastgoed werd geconstateerd dat zij zich stamelend door het debat sleepte. Bij de keus voor een nieuw zwembad bleef zij angstvallig binnen de lijntjes van de politieke ruimte die de gemeenteraad had getrokken en kwam zij pas heel laat (en dus heel veilig) met een eigen keuze namens het college. Ja, zij riep in januari ferm dat het nieuwe bad op 1 januari 2018 open gaat, maar dat lijkt enigszins voorbarig, gezien de heftige discussies over het nieuwe bad. In het debat over een vangnetvoorziening voor de thuiszorg nam de raad het voortouw en stond Klein vrijwel geheel buiten het debat.

Het is niet de makkelijkste portefeuille die Marly Klein moet beheren en er staat veel op het spel in juni. Het is de vraag of zij dat als wethouder politiek gaat overleven.

Henk Brinkman