Commentaar: Gedenkt de sabbatdag...

Gedenkt de sabbatdag. Zo begint het vierde van de Tien Geboden uit de wet van de oud-testamentische profeet Mozes. De laatste tijd wordt daar veel over gesproken in het Nijkerkse, nu ondernemers de mogelijkheid bepleiten hun winkels op zondag (voor christenen de sabbat, voor Joden ligt dat weer anders) te mogen openen. Vorige week deed ik verslag van een informatieavond in het stadhuis over de kwestie. Daarna kreeg ik felle kritiek van Hans Boer, fractieleider CU-SGP in de Nijkerkse gemeenteraad. Ik zou mijn mening in het verslag hebben gewerkt, waardoor het artikel gekleurd zou zijn. Dat hoort volgens Hans Boer niet in een onafhankelijke krant als de Stad Nijkerk. In dat laatste ben ik het geheel met hans eens. Deze krant is een platform voor iedereen en dient ook op die manier zo objectief en onafhankelijk verslag te doen. Bij commentaren ligt dat anders.

De vraag is of ik inderdaad mijn opvatting heb laten doorwerken in het verslag. Mijn opvattingen over zondagsopenstelling zou Hans Boer nog wel eens kunnen verbazen, maar die doet verder niet ter zake, want het gaat niet om mijn opvattingen. Wat was het geval? Die avond presenteerde Gerard van den Tweel de resultaten van een enquête onder de winkeliers in Nijkerk die zich in meerderheid voor de mogelijkheid van zondagsopenstelling uitspraken. Boer vroeg naar het aantal respondenten. Zou dat laag zijn, dan zou er sprake zijn van minder draagvlak. Ik heb dat weggelaten uit het verslag. Enerzijds vanwege de redactionele ruimte, anderzijds omdat het niets toevoegt. CU-SGP is om principiële redenen tegen zondagsopenstelling. De partij is duidelijk over de Bijbelse inspiratie voor haar standpunten. Daarmee verwerft zij stemmen en dus is haar inbreng in het politieke debat legitiem. Daar is niets mis mee. Maar voor een principieel standpunt doet een kleiner of groter draagvlak voor een maatregel niet ter zake. Dat is dan geen argument om je standpunt te wijzigen. Want dat is gestoeld op principiële opvattingen.

Over het besluitvormingsproces kan ik als journalist wel een opvatting geven. Daarbij behoren alle argumenten te worden gewogen. Het sterk en heel snel gewijzigde koopgedrag van consumenten leidt vooral bij supermarkten tot omzetverlies en dus ook vermindering van werkgelegenheid. En supermarkten vormen wel de motor van de lokale middenstand. Anderzijds zal zondagsopenstelling voor veel winkeliers geen toegevoegde waarde opleveren. Maar dat kunnen zij dan wel zelf beslissen. Daarbij komt dat tegenwoordig ook internetwinkels hun spullen op zondag laten bezorgen. Dan kun je wel besluiten geen zondagsopening van winkels toe te staan, maar tegelijk word de zondagsrustzoeker links en rechts gepasseerd door allerlei bestelbusjes. Je hebt dan getuigenis gegeven van je principes. En daar sta je dan. Als roepende in de woestijn. En is een partij die bekend staat om haar goede bestuurskwaliteiten verworden tot een getuigenispartij. De vraag is of hans Boer dat wil.

Henk Brinkman