Commentaar: Boter op het hoofd

De toon is gezet in de Nijkerkse gemeenteraad met nieuwe verhoudingen, nu er een nieuwe coalitie is gevormd tussen VVD, PRO21 en DLP. Het CDA en CU-SGP trokken fel van leer tegen de nieuwe coalitie tijdens het debat over het burgerinitiatief om een referendum te houden over de koopzondag, maar het lukte niet om een bres te schieten in de verdediging van de coalitie. Een fel debat waarbij men elkaar nauwelijks de tijd gunde een betoog te houden. Dat gebeurde overigens over en weer. Zo vaak dat de nauwlettende volger nauwelijks meer wist of iemand nu bezig was met een betoog of met een interruptie.

De nieuwe oppositiepartijen wezen de nieuwe coalitie op de in hun ogen inconsequente houding van transparantie en samen met de inwoners de problemen willen aanpakken. ,,Bij de eerste gelegenheid die zich aandient willen jullie niet eens een referendum houden, waar jullie in het verleden zo hartstochtelijk voor waren," zo luidde het verwijt. Maar volgens de coalitie was er al breed maatschappelijk gediscussieerd over het onderwerp en was een referendum daarom overbodig geworden.

Hierbij vallen enkele kanttekeningen te plaatsen. Een referendum kan worden gezien als het ultieme democratische middel waarmee de bevolking zich kan uitspreken. Wie zo een referendum bekijkt, zal daar voorstander van zijn. Sommigen zien het referendum echter als de nooduitgang voor laffe politici die geen besluit durven te nemen. Politici en partijen met een heldere opvattingen zijn gekozen om te besluiten. Dat mandaat hebben zij gekregen bij verkiezingen. Dan is een referendum overbodig. In deze Nijkerkse discussie speelt vermoedelijk mee dat de nieuwe coalitie bevreesd is voor de trouwe achterban van CDA en CU-SGP die in weer en wind de gang naar de stembus wel zal maken, terwijl de voorstanders van een koopzondag het niet de moeite waard vinden en dan wel op zondag uitwijken naar andere gemeenten om boodschappen te doen.

Anderzijds is het maar zeer de vraag of CDA en CU-SGP, in het geval zij een meerderheid hadden in de raad, überhaupt zouden overwegen een referendum over de koopzondag te organiseren over deze kwestie.

Zowel oppositie als coalitiepartijen hebben in deze kwestie enige boter op hun hoofd.

Henk Brinkman