Column Cactus: Noblesse oblige....

Met de BDU persprijs 2015 op zak is het lekker columns schrijven. Nou, dat valt best wel tegen. Adeldom verplicht, of zoals Fransen dat plegen te zeggen: noblesse oblige......

Een column moet scherp, snedig, kritisch en als het kan zo nu en dan ook nog maatschappelijk relevant zijn. Nou, ga er maar aan staan. Waar zullen we beginnen? Net nu er in Niekark een aantal positieve zaken te benoemen is wordt van mij verwacht dat ik scherp, snedig en kritisch ben. Net nu er door acties van burgers een noodweg is gecreëerd bij de spoorwegovergang aan de Amersfoortseweg en net nu we straks weer met muntgeld kunnen betalen voor het parkeren, moet ik de boel weer afzeiken? Nee, dat doe ik niet. Het lijkt erop of bij politici, wethouder Geert Horst voorop, langzaam maar zeker het besef doordringt dat luisteren naar signalen uit de samenleving helemaal zo gek niet is en niet tot zwaarwegend gezichtsverlies voor een politicus leidt. Integendeel. Gewoon 'luusteren' Geert!

Zelfs voor het Niekarkse zwembad is het nog niet te laat. Als wethouder Marly Klein de commotie in Niekark goed inschat, ballen toont en haar Hoevelakense pet een paar dagen niet opdoet, dan 'chloort' er hoop voor al die Niekarkse kinderen die nu nog verstoken dreigen te blijven van spartelen en dartelen in een pierenbadje. Waar een wil is is altijd een 'Klein' weggetje.

Is de columnist er op uit om mensen 'weg' te krijgen? Moeten politici zonodig sneuvelen? Het veld ruimen? Moet een dwarse apotheker weg? Alleen als het niet anders kan of als het volk vindt dat dit moet gebeuren. Daarvoor fungeren journalist en columnist soms als aanjagers of scherprechters. Zij signaleren, becommentariëren, geven hun vaak ongezouten mening en zijn de welbekende luis in de pels van politici, apothekers en andere notoire querulanten. Als ze daarbij geholpen worden door een apotheker die zegt dat Niekarkers blij mogen zijn dat ze bij hem hun medicijnen kunnen krijgen, tja, dan gaat het balletje lekker rollen. Apotheker weg en de Niekarkse burgers tevreden. Het blijmoedige commentaar dat ik van een struis meisje bij De Nije Veste over de nieuwe apotheker mocht aanhoren spreekt boekdelen. Klantvriendelijkheid en service zijn nieuw leven ingeblazen. Want als het naast hemeltergende bezuinigingen en onverantwoorde verschraling in de zorg ook nog ontbreekt aan een vriendelijke bejegening van de klant en een tanende service, dan krijg je commentaar en opstand. Het gaat wel om medicijnen! Levenssnoepjes en -drankjes voor de mensen.

Jazeker, chapeau voor de nieuwe apotheker! Dat mag ook gezegd!

Want met de BDU persprijs 2015 in handen, zijn journalist en columnist natuurlijk in een bijzonder goede stemming. Echter... pas op! Dat kan bij het journaille zo veranderen. De pen blijft in de aanslag, oren en ogen staan immer wagenwijd open en het netwerk slaapt nimmer. Het zijn en blijven persmuskieten, als het moet tegendraadse scribenten en bloedzuigers, boodschappers die in vroeger tijden onthoofd werden als zij onwelgevallig nieuws brachten, de onverschrokken cowboys van het geschreven woord. Lekker knallen!!!

Cactus