• Gemeente Nijkerk

College wil woningen op voormalige scoutinglocatie Nautenaseweg

NIJKERK In het stadhuis in Nijkerk wordt maandag 18 februari een informatiebijeenkomst gehouden over de herontwikkeling van de voormalige locatie van de scouting aan de Nautenaseweg. Na de zomervakantie van 2019 vertrekken de beide scoutingverenigingen Roncalli en Kiliaen van Rensselaer 1 naar een nieuwe gezamenlijke locatie aan de westkant van de nieuwbouwwijk Doornsteeg. Hun huidige terrein aan de Nautenaseweg 2 komt dan vrij. Deze achterblijvende locatie kan vervolgens worden herontwikkeld.

Voor de herontwikkeling is woningbouw de meest voor de hand liggende optie, schrijft de gemeente. ,,Het college wil graag met de directe omgeving en andere betrokkenen overleggen over de mogelijke invulling van de locatie."

Er zijn hiervoor een aantal uitgangspunten opgesteld en er is een ontwikkelingsschets gemaakt. Het gaat om woningen op vrije kavels, twee-onder-een-kapwoningen opgezet op ruime kavels. Er is aandacht voor de groep zelfstandige ouderen door een kavel te bestemmen voor meerdere appartementen voor ouderen. Gezien het kleine aantal woningen, de omgevingsanalyse en de specifieke aandacht voor seniorenwoningen zullen er geen sociale huurwoningen worden ontwikkeld in dit gebied. De woningen moeten goed passen in de omgevingen het college wil groene randen behouden. Andere uitgangspunten zijn de kwaliteit van het gebied met watergangen behouden; bebouwing met maximaal twee woonlagen plus kap; geen aansluiting op de Holkerweg, maar vanuit de Beekhoven naar de locatie om verkeerskundige redenen; voldoen aan de BENG-duurzaamheidseisen en aardgasloos bouwen en goed overleg met de omgeving.

Locatie is het stadhuis, de inloop start om 19.15 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.