• Medewerkers van de Nijkerkse gebiedsteams.

    Gemeente Nijkerk

College wil verdere versterking van gebiedsteams

NIJKERK 'De gebiedsteams bieden goede ondersteuning en worden door inwoners gewaardeerd', blijkt volgens de gemeente Nijkerk uit een vorig jaar gehouden evaluatie. Om de gebiedsteams voor de toekomst verder te versterken wil het college met de raad overleggen over de beste koers. Op tafel ligt de vraag of het niet het beste is om gebiedsteam medewerkers in dienst van de gemeente te laten komen. Ook wil het college bespreken om collectieve preventie vooral over te laten aan maatschappelijke organisaties.


Sinds 2015 verzorgen in Nijkerk vier gebiedsteams de jeugd- en Wmo-ondersteuning. Uit een evaluatie blijkt volgens het college dat de gebiedsteams het goed doen. De ondersteuning en dienstverlening is op orde. Inwoners waarderen de laagdrempeligheid en betrokkenheid van medewerkers en voelen zich gehoord. Gebiedsteams handelen snel en leveren goed maatwerk. De evaluatie levert ook een aantal aanbevelingen ter versterking van de gebiedsteams op. Het college heeft over deze aanbevelingen een voorlopig standpunt ingenomen dat men op 30 augustus en 6 september met de gemeenteraad gaat bespreken. Wethouder Nadya Aboyaakoub: ,,Ik ben heel trots op wat de medewerkers van de gebiedsteams in drie jaar tijd hebben neergezet om onze inwoners te ondersteunen. We willen nu met de gemeenteraad overleggen hoe we de gebiedsteams nog een stap verder kunnen brengen."

COLLECTIEVE PREVENTIE Eén van de standpunten gaat over collectieve preventie, zoals het geven van weerbaarheidstrainingen aan jongeren. Het college heeft als denkrichting dat collectieve preventie niet bij het gebiedsteam thuishoort. Preventietaken leiden binnen de gebiedsteams af van het bieden van ondersteuning. Preventie heeft juist als functie om te voorkómen dat mensen de gebiedsteams nodig hebben. Daarnaast zijn er diverse maatschappelijke organisaties met deskundigheid op gebied van preventie. 


IN DIENST GEMEENTE Een andere belangrijk standpunt gaat over de organisatie van de gebiedsteams. Bijna alle gebiedsteam medewerkers zijn afkomstig van de maatschappelijke organisatie en daar in dienst. Tegelijkertijd zijn de gebiedsteams een gemeentelijke voorziening en worden vanuit de gemeente aangestuurd. Het college wil nu met de raad bespreken of het goed zou zijn om gebiedsteam medewerkers in dienst van de gemeente te laten komen (met uitzondering van specialismen waarvoor de gemeente de vakkennis en expertise niet kan waarborgen). Dit geeft duidelijkheid aan inwoners en aan het personeel. Voordeel voor inwoners is dat men minder geconfronteerd wordt met personele wisselingen. Aansturing vanuit de gemeente wordt directer, samenwerking met andere gemeentelijke collega's sterker en dubbele kosten worden vermeden.


Het college is bij dit alles van mening dat het huidige niveau van dienstverlening ten minste gehandhaafd moet blijven. De gebiedsteams doen zeker niet teveel. Ze moeten dicht bij inwoners blijven staan en op het juiste moment regie in een situatie nemen en als het kan weer loslaten. 
De richtinggevende uitspraken van de raad gebruikt het college om besluitvorming door college en raad voor te bereiden. Naar verwachting zal de raad in november een besluit nemen over de taken en organisatie van de gebiedsteams.