• De in het geding zijnde terreinen.

    Harry Koelewijn

College wil parkeergarage Bonte Koe uitbreiden

NIJKERK Met een grondruil wil het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders parkeergarage De Bonte Koe uitbreiden met 55 parkeerplaatsen. De gemeenteraad moet hiermee nog wel instemmen.

Wijnand Kooijmans

De grondruil vindt plaats met de eigenaar van eetcafé Princesse. Het pand staat sinds enige tijd te koop. Aan de achterzijde van het eetcafé zijn twee braakliggende terreinen die eigendom zijn van de eigenaar van Princesse. De twee percelen, met een gezamenlijke oppervlakte van rond de 585 vierkante meter, grenzen direct aan de parkeergarage. In ruil krijgt de eigenaar van Princesse de beschikking over een stukje grond van dertig vierkante meter.

UITBREIDING De uitbreiding van de parkeergarage past binnen de visie Aantrekkelijk Nijkerk. Hierin is opgenomen dat bronpunten van belang zijn voor een autoluwe binnenstad in de toekomst. Met de uitbreiding komt de totale parkeercapaciteit op 180 voertuigen. De uitbreiding vindt plaats op zowel de begane grond als de verdieping.

VOORDELEN Het college ziet louter voordelen in de deal. De Bonte Koe is nu al één van de best bezette parkeervoorzieningen in het centrum van Nijkerk en zeer centraal gelegen. Het maakt het bovendien mogelijk dat de nog te bouwen parkeergarage in de Havenkom kleiner kan worden of op een andere wijze kan worden vormgegeven. Uitbreiding kan voorzien in de parkeerbehoefte van het autoluw maken van de Koetsendijk en een gedeelte van de parkeerplaatsen aan de Vrijheidslaan.

KOSTEN Met de grondruil is voor de gemeente een bedrag van 285.000 euro gemoeid. Voor aankopen boven de 250.000 euro moet goedkeuring van de raad worden gevraagd. De bouwkosten van de extra parkeerplaatsen worden geraamd tussen de 1,25 en 1,55 miljoen euro. De uitbreiding brengt voor de gemeente een jaarlijkse structurele last mee van 60.000 tot 75.000 euro.

De raad moet 22 februari een besluit nemen over de aankoop en uitbreiding.