• Roos Koole

College: 'Op korte termijn geen alternatief voor Welzorg'

NIJKERK Welzorg is beter bereikbaar, maar de betere bereikbaarheid betekent niet per direct een betere dienstverlening. In dat opzicht deelt het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders de zorgen over de dienstverlening over de leverancier van hulpmiddelen.

Wijnand Kooijmans

Door de gemeente wordt wekelijks aan Welzorg gevraagd of ze voldoen aan de eis binnen 24 te reageren op vragen en binnen een uur aanwezig zijn bij calamiteiten. Ook wordt gevraagd of calamiteiten in de avond of nacht voor negen uur de volgende dag zijn opgelost. Volgens het college wordt daaraan voldaan. Maar kunnen zich vooral in de feitelijke en dagelijks afhandeling van hulpmiddelen bij inwoners zich problemen voordoen. Dit wordt geantwoord naar aanleiding van aanvullende vragen van Kees van den Heuvel namens de raadsfractie van de VVD. Bij deze partij komen met de regelmaat van de klok klachten binnen over de dienstverlening door Welzorg.

Volgens het college gaat het veelal om maatwerk waarbij de eerlijkheid gebied te zeggen dat Welzorg ook gedeeltelijk weer afhankelijk is van derden. Hierdoor zijn niet alle knelpunten aan de organisatie zelf toe te rekenen. Door het college is nogmaals bij Welzorg aangedrongen op een respectvolle bejegening van cliënten.

CONTRACT Zoals bekend hebben de betrokken wethouders in de regio rond Nijkerk al aangegeven het contract met Welzorg eind 2017 niet te verlengen. Maar het bestaande contract wordt om juridische redenen wel uitgediend om contractbreuk te voorkomen. In mei wordt gestart met het nieuwe inkooptraject. De nieuwe aanbieders moeten 1 januari aan de slag. Het college geeft aan op korte termijn geen alternatief te kunnen bieden gezien de inhoud van het bestaande contract. ,,Er zijn verbeteringen zichtbaar en wij hopen dat ook de inwoners zo snel als mogelijk de verbeteringen in de thuissituatie gaan merken." Volgens het college hebben ook andere leveranciers, als het gaat om maatwerk, met wachttijden te maken.

Vanaf 2018 wil de gemeente minimaal twee aanbieders selecteren zodat de inwoners keuzevrijheid hebben. Bekeken wordt of zelfs drie aanbieders kunnen worden gecontracteerd om de keuzemogelijkheden nog verder te vergroten. In de nieuwe periode kiest de gemeente voor de koop van hulpmiddelen boven huur. Ook worden eisen gesteld aan de prijs van hulpmiddelen en wordt bij de aanbesteding niet alleen naar de prijs maar ook de kwaliteit gekeken.