• Archief BDU Media

College Nijkerk valt over zondagsopenstelling winkels

NIJKERK Het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders is in de nacht van maandag op dinsdag uit elkaar gespat. Aanleiding was een motie van VVD, PRO21 en Lokale Partij waarin het college werd gevraagd zondagsopenstelling van winkels mogelijk te maken. De VVD, coalitiepartner, steunde deze motie. Zeer tegen de zin van CU-SGP, maar ook het CDA, de beide andere coalitiepartijen.

Henk Brinkman

Toen de motie een meerderheid kreeg van 14 tegen 13 stemmen, zegde Hans Boer, fractievoorzitter van CU-SGP het vertrouwen in de VVD op en trok haar wethouder, Geert Horst (links op de foto), terug uit het college. Daarop constateerde Joop van Ruler (CDA) dat daarmee de coalitie niet meer bestond en er deze zomer opnieuw een coalitie moet worden gevormd. Het huidige college is nu demissionair en kan geen politieke besluiten meer nemen.

Vertegenwoordigers van de VVD en de oppositiepartijen betreuren de uitkomst en stelden dat zij er niet op uit waren het college te laten struikelen.

In het debat trachtten CDA en CU-SGP de VVD een handreiking te doen en stelden voor een dit weekend inderhaast gevormd burgerinitiatief voor een referendum over de kwestie te houden. Volgens hen had de VVD geen signalen gegeven dat zondagsopenstelling van winkels die partij heel zwaar op de maag lag. Boudewijn van der Woerd (VVD) bestreed dat en stelde dat er geen opening werd geboden, terwijl de economische ontwikkeling volgens hem zo snel ging, dat hij zich niet langer aan zijn belofte kon houden om de zondagsopenstelling tegen te houden. De VVD had dat wel in zijn verkiezingsprogramma staan, maar die belofte ingetrokken bij de onderhandelingen over de coalitie in het voorjaar van 2014.

De komende zomerbijlagen gesprekken moeten worden gevoerd over een nieuwe coalitie. Dat is urgent omdat De Nijkerkse gemeenteraad in het najaar belangrijke besluiten over bezuinigingen moet gaan nemen.