• Marcel Schaap

College: 'Maatschappelijk Plein Hoevelaken roept vragen op'

HOEVELAKEN Het in volle vaart doorzetten van de komst van het Maatschappelijk Plein in Hoevelaken is niet bevorderlijk voor het tot stand komen van een integrale visie voor het centrum van deze plaats.

Wijnand Kooijmans

Het verdient, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, de voorkeur de neuzen van het maatschappelijk plein en de Taskforce die het centrumplan moet ontwikkelen dezelfde kant op te krijgen, zodat de krachten kunnen worden gebundeld. Hiervoor wordt door de gemeente, in de persoon van Erik Praas, een contactpersoon tussen beide organisaties ingezet.

Door de Taskforce is inmiddels een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om een centrumvisie vast te stellen. Die wil op korte termijn inventariseren wat er leeft en speelt bij alle betrokkenen bij het maatschappelijk plein. Al eerder werd besloten de Taskforce groep zo op te zetten dat hierin ruimte is voor vertegenwoordigers van meerdere belangen die spelen binnen het centrum.

BRIEF In een brief aan de initiatiefnemers van het maatschappelijk plein zegt het college dat hun plan enthousiaste reacties oplevert, maar ook vragen binnen de samenleving. Vooral de ondernemers in het centrum maken zich zorgen over de thema's verkeer en parkeren.

Volgens wethouder Wim van Veelen moet onder meer worden gekeken naar de toekomst van dorpshuis De Stuw. In de plannen voor het maatschappelijk plein is de bouw van een nieuw dorpshuis opgenomen evenals de komst van de bibliotheek, de Volksuniversiteit, Collage, basisschool De Hoeve en Jabadabadoe. Opzet is dat wordt gebouwd op het huidige manifestatieterrein. Dat maakt dat een toekomstige bestemming van de huidige De Stuw moet worden meegenomen in de ontwikkelen centrumvisie.

LOCATIES Volgens Van Veelen moet ook worden gekeken naar andere locaties welke door de initiatiefnemers van het maatschappelijk plein worden achter gelaten. Mede omdat een aantal locaties aan vernieuwing toe is. De wethouder denkt dat een centrumplan voor Hoevelaken vrij snel tot stand kan komen.

,,Dan moeten we een draagvlak zoeken voor het liefst een gezamenlijke visie van alle belanghebbenden waarmee het college en de raad snel aan de slag kunnen. Uiteraard is het wel mogelijk om in deze visie meerdere scenario's uit te werken, waarbij het kan zijn dat belanghebbenden ieder een andere voorkeur hebben. Dan is het laatste woord uiteindelijk aan de gemeenteraad."