• Archief BDU Media

ChristenUnie/SGP stellen vragen over invulling Bad Bloemendal

NIJKERK Wordt er al gewerkt aan een nieuwe invulling van het terrein van Bad Bloemendal in Nijkerk? Dat is kort en bondig de inhoud van de vragen van de raadsfractie van ChristenUnie/SGP welke door hen zijn gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Bij de behandeling van de begroting is door wethouder Wim van Veelen aangegeven dat het college nog nadenkt over de invulling van het gebied. Maar, zo concludeert Harke Dijksterhuis namens zijn fractie, de raad heeft op dit punt geen voorstel ontvangen waaruit blijkt hoe dit proces moet gaan verlopen.

Tijdens het festival Ratjetoe op het terrein van Bad Bloemendal bleek ook dat er nog geen plannen voor de herontwikkeling van dit gebied zijn en daarmee ook geen plannen voor woningbouw. Inwoners van Nijkerk zouden via de dialooggroep Samen aan Zet worden gevraagd hoe zij zelf dit gebied willen inrichten.

INFORMATIE Dijksterhuis geeft aan dat zijn fractie duidelijke informatie wil richting de inwoners. Het heeft, volgens hem, grote meerwaarde als direct belanghebbenden en inwoners betrokken worden bij de invulling van het gebied. Duidelijk moet dan wel onder meer zijn welke inhoudelijke en financiële randvoorwaarden aan de invulling van het gebied worden gesteld. Dit om eventuele teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Het college wordt gevraagd of men intussen al wel bezig is met de voorbereiding van een gebiedsontwikkeling voor het terrein van Bad Bloemendal. En welke activiteiten reeds zijn ondernomen en wat deze hebben opgeleverd. Ook wil Dijksterhuis weten op welke termijn de raad een voorstel kan verwachten rond de voorwaarden welke aan de invulling van het gebied worden gegeven.

INWONERS Ook wil het raadslid van ChristenUnie/SGP weten hoe het college de inwoners van Nijkerk bij de planvorming wil betrekken. In dit verband wijst hij naar de procedures welke zijn gevolgd door Woonpark Hoevelaken en het Spaanse Leger in Nijkerk.

Bad Bloemendal wordt, zoals het streven is, per 1 januari 2018 gesloten. Gelijktijdig met zwembad De Slag in Hoevelaken. In de eerste week van januari moet dan het nieuwe zwembad in het gebied Spoorkamp worden geopend. De bouw hiervan ligt, zo geeft wethouder Marly Klein aan, op schema. Beide bestaande zwembaden worden daarna gesloopt. In Hoevelaken worden pogingen ondernomen om een geïnteresseerde te vinden zodat dit bad open kan blijven.