• Wijnand Kooijmans

Centrum Hoevelaken moet 'bruisender'

HOEVELAKEN Het centrum van Hoevelaken moet een gezellige plek worden voor alle inwoners maar ook bezoekers. Het huidig winkelaanbod moet worden gehandhaafd waarbij de focus moet liggen op het doen van de dagelijkse boodschappen.

Wijnand Kooijmans

Klip en klare taal in het doel en de uitgangspunten van de centrumvisie voor Hoevelaken. Gepresenteerd door een vertegenwoordiging van de visiegroep aan de wethouders Wim Oosterwijk en Mariëlle Broekman van de gemeente Nijkerk. De groep bestaat uit zestien inwoners van Hoevelaken, verdeeld over ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van onder meer dorpshuis De Stuw, de bibliotheek en andere instellingen.

VOORRANG Voorzitter Dirk Bakhuizen zegt dat men zich heeft beperkt tot het directe centrum. Wat mist men op dit moment en wat wil je promoten? Waarbij ook de vraag is betrokken of het huidige winkelbestand voldoet, de juiste zaken aanwezig zijn of dat uitbreiding gewenst is. Vooral De Wiekslag voldoet op dit moment volstrekt niet aan wat de visiegroep wil. Dit verouderde deel van het centrum van Hoevelaken moet, wat hem betreft, dan ook voorrang krijgen bij de aanpak van het centrum.

GELD Bakhuizen beseft dat er niet direct geld is alles te realiseren. Het plan is opgeknipt in veel partjes en dat ziet wethouder Oosterwijk ook als een lichtpunt. Dat maakt het makkelijker de plannen in fasen uit te voeren. Waarbij de visiegroep hoopt op een flinke bijdrage van gemeente en eventueel provincie.

Dennis Toebast van de visiegroep zegt dat alle luchtkastelen, zoals ingebracht tijdens een informatieavond, inmiddels uit het plan zijn gehaald. ,,We denken dat we nu een plan hebben dat realistisch is uit te voeren." De verplaatsing van de AH met daarboven een parkeergarage is een zaak van de eigenaar, zo zegt hij. Al denkt Toebast persoonlijk dat ook deze wens te hoog is gegrepen.

DETAILHANDEL Het winkelaanbod moet, zo staat in de centrumvisie, worden geconcentreerd in het centrum. Buiten het centrum moet geen detailhandel worden toegestaan, inclusief supermarkten. Ook de sociaal culturele functies moeten in het centrum komen. Voorzien is bijvoorbeeld in een uitbreiding van dorpshuis De Stuw en verplaatsing van de bibliotheek.

Met de marktkooplieden wordt gesproken over een betere spreiding van de markt. Wat de visiegroep betreft is alles nu te veel samengepropt op De Wiekslag. Dat maakt een aanpak van dat gebied ook minder problematisch. Gepleit wordt voor woningen boven winkels om de leefbaarheid te bevorderen.

GRATIS De parkeercapaciteit moet worden gewaarborgd evenals het gratis parkeren. Wel mag het parkeren wat meer uit het zicht verdwijnen. De huidige uitstraling van de Westerdorpsstraat wil de visiegroep behouden. De pleinen De Brink en De Wiekslag moeten worden verbonden.