CDA wil slagbomen

NIJKERK Er wordt in Nijkerk veel gesproken over het parkeren in het centrum van Nijkerk. Het CDA heeft al eerder en vaker gepleit voor het gebruik van slagbomen op verschillende parkeerterreinen om zo het achteraf betalen van parkeergeld mogelijk te maken. Op verzoek van het CDA zijn de mogelijkheden voor slagbomen nader onderzocht. Daaruit blijkt dat vier locaties in aanmerking komen voor slagbomen, de parkeerplaats in het stadspark aan de Frieswijkstraat, de parkeerplaats en de parkeergarage aan het Wheemplein, de parkeerplaats aan Het Gele Weiland en het parkeerdek aan de Vrijheidslaan.

Uit het onderzoek blijkt ook dat slagbomen per locatie ongeveer 50.000 kosten. Joop van Ruler: ,,Vanwege die hoge kosten pleiten wij ervoor alleen de twee grootste parkeerterreinen van slagbomen te voorzien. Het gaat dan om het parkeerdek aan de Vrijheidslaan en de parkeerplaats en de parkeergarage aan het Wheemplein. Verder is nog te onderzoeken of die kosten toch niet fors lager kunnen"

Het CDA heeft ook al eerder geageerd tegen de winst die de gemeente maakt op het product parkeren. Van Ruler: ,,Volgens de laatste begroting zijn de inkomsten uit het parkeren in 2015 weer hoger dan de uitgaven. In totaal wordt € 160.000 aan de Algemene Middelen en als overschot aan de Reserve Parkeren toegevoegd. Er lijkt voldoende ruimte te zijn om de kosten van slagbomen daaruit te dekken. Bovendien zijn bij het gebruik van slagbomen geen controleurs meer nodig en dat drukt de kosten."

Volgens het CDA is het betaalde parkeren alleen ingevoerd om het parkeren in het centrum te reguleren. Van Ruler: ,,Het is bedoeld om parkeerplaatsen beschikbaar te houden voor bezoekers van het centrum. Daar mag de gemeente geen winst op maken."

Het CDA zal dit standpunt inbrengen bij de bespreking van de voorjaarsbrief van de gemeente Nijkerk.