CDA wil bij aanleg glasvezel niet 'in achterste rij staan'

NIJKERK Nijkerk staat wel achteraan in de rij wanneer hier pas eind 2018, begin 2019 glasvezel in het buitengebied wordt aangelegd. Dat vindt Harry Bokkers van het CDA die wil weten of het college van burgemeester en wethouders mogelijkheden ziet de aanleg in de tijd naar voren te halen. Vooral omdat bewoners van het buitengebied al zes tot zeven jaar wachten op een supersnelle verbinding.

Wijnand Kooijmans

Een echte tijdsplanning is er echter nog niet, zo gaf wethouder Wim van Veelen te kennen naar aanleiding van vragen van het raadslid. Omdat er meerdere vragen leven bij de Nijkerkse raadsleden wordt op korte termijn een politiek debat gevoerd in de raadscommissie. Communication Infrastructure Fund (CIF) heeft zich bereid verklaard 95 procent van het buitengebied aan te sluiten op glasvezel. De overige vijf procent van de bewoners wordt maatwerk aangeboden wanneer ook zij willen aansluiten. Hans Boer (ChristenUnie/SGP) wil weten of de ongetwijfeld hoge extra kosten voor deze groep door hen zelf moeten worden betaald of dat de gemeente bereid is hieraan ook een financiële bijdrage te leveren.

Van Veelen zegt al dolgelukkig te zijn dat er een aanbod ligt binnen de Food Valley omdat het er lang op leek dat aansluiting van het buitengebied onhaalbaar bleek. Dat gekozen wordt voor een start in Lunteren komt omdat hier al een initiatief was ontplooid.

Voor Boudewijn van der Woerd is het zaak dat alles op alles wordt gezet om de door CIF verplichte aansluiting van vijftig procent van de bewoners wordt gehaald. Voor hem reden als eerste een politiek debat in de commissie te vragen.