• Kindertelefoon

    Kindertelefoon

CDA stelt vragen over Kindertelefoon

NIJKERK Het CDA in Nijkerk wil dat de gemeente voor 1 juni een overeenkomst sluit met de Kindertelefoon. De partij vindt dat er voor kinderen die anoniem hun verhaal kwijt willen altijd een luisterend oor moet zijn. Landelijk worden door vertegenwoordigers van het CDA vrijwel identieke vragen gesteld over dit onderwerp. In Nijkerk door Judith Overvliet.

Wijnand Kooijmans

De christen-democraten maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de Kindertelefoon. Deze dreigt in financiële problemen te komen nu het met 388 gemeenten moet onderhandelen over de betaling van de diensten. Tot nu toe betaalde de Vereniging Nederlandse Gemeenten de organisatie namens alle gemeenten in één keer. Met de afzonderlijke gemeenten moet voor 1 juni een overeenkomst worden getekend om de Kindertelefoon voor de komende jaren zekerheid te bieden.

Als niet alle gemeenten de zorg tijdig inkopen is de Kindertelefoon wettelijk verplicht een sociaal plan in gang te zetten en het vertrek van de medewerkers voor te bereiden. Het CDA vreest dat hierdoor de bereikbaarheid afneemt ten koste van kinderen.

VRAGEN In vragen aan het college van burgemeester en wethouders vraagt het CDA ook aandacht voor het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) en Sensoor (Luisterend oor voor volwassenen). Ook die worden geraakt door de financiële decentralisatie. Tot dusver werden de drie organisaties centraal gefinancierd omdat ze een landelijk vastgestelde, wettelijke taak vervullen van vertrouwelijke vraagbaak.

Het CDA wil daarom weten of het college van plan is ook met de stichting AKJ en Sensoor overeenkomsten te besluiten. Tevens wordt gevraagd wanneer de gemeenteraad een voorstel mag verwachten over het beschikbaar stellen van budget voor de overeenkomsten welke met betrokken partijen wordt gesloten.