• Foto: Henk Brinkman

CDA en CU-SGP hoorden geen noodsignalen VVD

Henk Brinkman

NIJKERK De fractievoorzitters verschillen sterk van mening over de ontstane politieke situatie na de val van de coalitie maandagavond over de koopzondag.

VVD-fractievoorzitter Boudewijn van der Woerd stelde met de kwestie te hebben geworsteld. ,,Voor ons was het de afweging tussen ons gegeven woord in et coalitieakkoord om zondagsopenstelling niet ter sprake te brengen en de belangen van een vitale Nijkerkse economie. We hadden ons in de verkiezingscampagne wel hard gemaakt voor zondagsopening en we hebben geprobeerd openingen te vinden bij de coalitiepartners, maar we hebben geen gehoor gevonden. We begrijpen nu dat zij onze signalen niet hebben opgevat, zoals wij ze bedoelden. Maar we moesten kiezen om niets te doen en dan later het verwijt van onze kiezers te krijgen dat we niets hebben gedaan."

Wat de VVD betreft en de oppositiepartijen PRO21 en LP sloten zich daarbij aan, hoefde de coalitie niet te vallen. Van der Woerd is geen voorstander van een referendum: ,,Er is al een uitgebreide maatschappelijke discussie geweest. Voor de verkiezingen, in de kranten en op allerlei bijeenkomsten. Ondernemers hebben de noodklok geluid."

Joop van Ruler is verbaasd door de starre houding van de indieners van de motie. Een referendum was een behoorlijke handreiking. We hoopten dat de partijen die op zouden pakken." Verder stelt hij dat de VVD nooit de urgentie van aar probleem heeft aangegeven. ,,Wel is in de wandelgangen gevraagd of wij ons standpunt wilden herzien. Dan was mijn reactie: Nee? Hoezo? Waarom zouden wij ons standpunt herzien? Het is ons nooit duidelijk geworden dat het de VVD zo hoog zat. En dat de VVD dan eerst naar de oppositie stapt, begrijp ik niet. Waarom zijn ze niet eerst naar ons gekomen?

Van Ruler vindt het ongelooflijk dat de oppositie geen motie van wantrouwen heeft ingediend. ,,Je kunt je afvragen wie er dan inschattingsfouten maakt. Het is politiek naïef."

Van Ruler wil voor een nieuwe coalitie geen enkele partij uitsluiten. ,,Dat hebben we nooit gedaan."

BESCHAMENDE VERTONING Hans Boer (CU-SGP) heeft geen goed woord over voor de drie partijen die de motie over zondagsopening indienden. ,,Geen van de drie partijen wil een referendum. Wij durven dat wel aan. Ik durf me ook aan een uitslag daarvan binden. Zij niet. Ik vind het beschamend. Voor het hondenpoepbeleid wil PRO21 een onderzoek naar maatschappelijke effecten, maar op dit punt weten ze al wat de Nijkerkers denken. Dan is de mening van Nijkerkers niet interessant." Boer is niet bang dat zijn partij zich met deze opstelling heeft geïsoleerd. ,,Voor mij is een referendum de enige opening." Wel is hij stomverbaasd dat de VVD niet wilde opstappen. ,,Als je breekt met de coalitie, dan moet je ook durven opstappen. Ik vind het verbazingwekkend dat de VVD ondanks alles wilde blijven."

Aart Klompenhouwer (LP) vindt het jammer en onnodig, zelfs overbodig dat de coalitie is gevallen. ,,Principes hebben de doorslag gegeven. Het is nooit onze bedoeling geweest het college ten val te brengen. Ik vind het heel jammer dat het gezonde verstand niet heeft gezegevierd. Ik vind het ook jammer dat CU-SGP nu zo'n harde en definitieve keuze heeft gemaakt." Over de vorming van een nieuwe coalitie verwacht Klompenhouwer dat het CDA het initiatief neemt. ,,Wij zijn bereid met iedereen te praten. Dat hebben we altijd gedaan. Elkaar uitsluiten heeft geen zin."

Antoinette de Bruin (PRO21) vond het vreemd dat CDA en CU-SGP maandagavond ineens allerlei handreikingen deden. ,,Dat was eerder echt niet bespreekbaar. Nu dreigde er een raadsmeerderheid voor de motie en kon er ineens wel van alles. Dat is mosterd na de maaltijd. Dit is zo belangrijk voor de Nijkerkse economie, voor inwoners, voor het vestigingsbeleid." Over een mogelijk referendum merkte zij op, dat het op zich een mooi instrument is. ,,Maar dat geldt vooral als je als politiek niet weet wat er leeft. Maar dit weten we van inwoners en ondernemers. Het stond in verkiezingsprogramma's. Het is uitgebreid en al maanden besproken."9