• Archief BDU

Campagne moet verkeer Holkerweg weren

NIJKERK Met een gedragscampagne gaat de gemeente Nijkerk proberen doorgaand verkeer over de Holkerweg te weren. Aan de hand van de resultaten die hiermee worden geboekt wil de gemeenteraad beoordelen of verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.

Wijnand Kooijmans

 

De raad nam een motie unaniem aan. Deze was ingediend door Harke Dijksterhuis (ChristenUnie/SGP) die vindt dat, vooral in de spits, de weg veel te veel wordt gebruikt door doorgaand verkeer. Aanleiding was ook een brief van omwonenden waarin werd gevraagd de Holkerweg door middel van bebording alleen open te stellen voor bestemmingsverkeer. Maar daar wil het college van burgemeester en wethouders niet aan. Zo'n maatregel is moeilijk te handhaven. Bovendien heeft handhaving geen prioriteit bij de politie. Ook speelt de aanwezigheid van bedrijven, zoals een benzinestation en een dierenartsenpraktijk, een rol.

 

SLUIPROUTE Dijksterhuis vindt dat de bewoners recht op duidelijkheid hebben. De weg wordt te veel als sluiproute gebruikt. Hij wees onder meer op de nieuwe wijk Doornsteeg die verkeersluw wordt en waarin veel speelplekken voor kinderen komen. ,,Dan kan het niet zo zijn dat de Holkerweg er maar een beetje bijhangt."

Wethouder Wim van Veelen deed de toezegging dat de campagne spoedig van start gaat. ,,Het is goed met zachte maatregelen te komen en pas als dit niet werkt met hardere maatregelen zoals een afsluiting te komen."

In 2006 maakte de raad al een bestemmingsplan, waarin werd vastgelegd dat de doorgaande route over de Holkerweg moet verdwijnen. Dijksterhuis: ,,Maar recente verkeerstellingen hebben aangetoond dat in de spits nog meer dan de helft van het verkeer doorgaand verkeer is. Hiervoor is de Holkerweg niet bedoeld." Hij wil dat het college terugkomt bij de raad met een conclusie over het effect van de gedragscampagne. Daarna kan het college eventueel komen met aanvullende maatregelen. Hierover moet wel overleg worden gevoerd met de omwonenden. Dijksterhuis gaf daarvoor al wel een aanzet.

 

KNIP Wat hem betreft is het aanbrengen van een knip in de weg niet onbespreekbaar. ,,Hier praten wij al heel lang over, waardoor dit voor de omwonenden niet als een verrassing zal komen." Hij vermoedt dat wanneer het college dit vroegtijdig aankondigt schadeclaims mogelijk zelfs kunnen worden voorkomen, omdat bedrijven dan voldoende ruimte hebben om te zoeken naar alternatieven.

De weg moet ook niet langer op kaarten worden aangeduid als provinciale weg. Voor controles kunnen wat hem betreft mogelijk ook de gemeentelijke toezichthouders worden ingezet.

 

VRAAGTEKENS In afwachting van eventuele verdergaande maatregelen moet voorlopig worden afgezien, zo vindt Dijksterhuis, van de herinrichting van de verkeersplateaus en drempels. Omwonenden zetten vraagtekens bij de veiligheid van de drempels. Jan Poorter (CDA) gaf aan de campagne als een goed middel te zien. Afsluiting door een knip ziet zijn partij op dit moment niet zitten. Kees van den Heuvel (VVD) hoopt dat de campagne recht doet aan de wensen van alle betrokkenen.