• Archief BDU Media

Cameratoezicht op autoluwe binnenstad

NIJKERK Cameratoezicht moet in de toekomst voorkomen dat de regels voor de autoluwe binnenstad van Nijkerk worden overtreden. De gemeenteraad wordt gevraagd voor de aanschaf van de camera's een krediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en vervanging worden geraamd op 43.000 euro.

Wijnand Kooijmans

 

Nijkerk kent op dit moment al veel straten welke alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. Onder meer geldt dit voor de Oosterpoort. De praktijk is echter dat deze geslotenverklaring massaal wordt overtreden. In de plannen voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad van Nijkerk is opgenomen dat het voetgangersgebied verder wordt vergroot. Dat is voor het Platform Binnenstad reden geweest de invoering van een camerasysteem te bepleiten. Met het toepassen van kentekenherkenning wordt, zo wordt aangenomen, de economische vitaliteit in de binnenstad gewaarborgd en wordt ongewenst gebruikt vastgelegd, beboet en voorkomen.

 

TOENAME Binnen de begroting zijn geen middelen gereserveerd voor de aanschaf van een camerasysteem. Een alternatief is niets te doen. Dat betekent dat de houders van een ontheffing toegang hebben tot de binnenstad.

Door het ontbreken van een algemene toegangscontrole vindt controle alleen plaats door de gemeentelijke toezichthouders. Uit observaties en ervaringen blijkt dat dit leidt tot een forse toename van het verkeer in de binnenstad. De route door de binnenstad (Oosterstraat en Frieswijkstraat) is tevens een aantrekkelijk alternatief als sluiproute van Putten richting Nijkerkerveen en omgekeerd. De vele overtredingen zorgen er tevens voor dat er vaak onveilige situaties ontstaan.

 

BEREIKBAAR Tijdens de bewonersavonden van het Platform Binnenstad hebben zowel bewoners als ondernemers met parkeergelegenheid op eigen terrein de wens geuit dat ze voor klanten, vertegenwoordigers, familie en andere bezoekers 24 uur per dag bereikbaar willen blijven. Het Platform wil, ondersteund door het college van burgemeester en wethouders, deze mensen tegemoetkomen om op elektronische wijze via kentekenregistratie, een dag vergunning te verlenen aan personen die door het voetgangersgebied naar één van de particuliere parkeerterreinen willen rijden.

Een systeem met kentekenregistratie biedt deze mogelijkheid en geeft belanghebbenden de mogelijkheid om op afstand toegangsrechten te verlenen voor het voetgangersgebied in de binnenstad. Verwacht wordt dat daarmee ook veel bezwaren tegen het vergroten van dit gebied worden weggenomen. Indien de gemeenteraad het gevraagde krediet beschikbaar stelt moet nog goedkeuring van het Openbaar Ministerie worden verkregen. Hiervoor moet een plan van aanpak worden opgesteld.