• Archief BDUmedia

Cameratoezicht binnenstad gaat 15 oktober van start

NIJKERK Het cameratoezicht voor selectieve toegang in het centrum van Nijkerk gaat 15 oktober officieel van start. Daarna wordt een gewenningsperiode tot 31 december van dit jaar in acht genomen voordat er verbaliserend wordt opgetreden.

Wijnand Kooijmans

De beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer in het centrum van Nijkerk maakt onderdeel uit van het verkeersplan. De voorbereiding heeft de nodige tijd in beslag genomen, onder meer door het noodzakelijk overleg tussen burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Vooral de laatste partij heeft hierin een belangrijke rol gespeeld omdat zij toestemming moeten verlenen om het systeem daadwerkelijk te mogen invoeren.

Dat is nodig omdat de afhandeling van boetes uiteindelijk verloopt via het centraal justitieel incasso bureau (CJIB). Met de toestemming van het Openbaar Ministerie wordt voorkomen dat een systeem wordt opgetuigd waarin veel onterechte boetes worden uitgedeeld welke later moeten worden geseponeerd.

OFFERTE Na de toestemming is aan drie partijen een offerte gevraagd. Twee daarvan hebben daadwerkelijk ingeschreven. De plaatsing van de camera's is uiteindelijk gegund aan Brickyard, een zusteronderneming van TMC, het bedrijf dat de parkeerautomaten aan Nijkerk heeft geleverd. Het bedrijf zorgt eind september voor de plaatsing van de camera's op straat. Daarnaast dragen zij zorg voor het inrichten van een database met de gegevens van diegenen welke een ontheffing is verleend.

Houders van een permanente ontheffing hebben vanaf begin oktober toegang tot hun eigen gegevens in het systeem en kunnen daarin, zij het beperkt, ook wijzigingen aanbrengen. Het gaat dan om bewoners en ondernemers in het centrum. Tijdens de gewenningsperiode worden geen boetes uitgedeeld maar krijgen overtreders een waarschuwingsbrief toegestuurd.

AANVRAGEN Aanvragen van ontheffingen kan via de website van de gemeente. Bewoners die de aanvraag niet online kunnen of willen doen kunnen terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Daar liggen papieren exemplaren van het aanvraagformulier klaar. Waar nodig wordt ondersteuning verleend door de medewerkers van de publieksbalie.

Groot voordeel is, volgens het college van burgemeester en wethouders, dat wijzigingen in kentekens of het aanmelden van een bezoek kan gebeuren zonder tussenkomst van de gemeente. Wel wordt periodiek toezicht gehouden en daarmee grip op het aantal ontheffingen dat wordt verleend. Een eerste korte evaluatie staat gepland na de gewenningsperiode welke loopt tot 31 december. Na een jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats.

MAATREGELEN Door middel van nieuwsbrieven worden inwoners en ondernemers geïnformeerd over maatregelen welke in het centrum worden genomen. Daarnaast zijn in augustus persoonlijke brieven aan alle betrokkenen gestuurd hetgeen in oktober wordt herhaald. Dan ook wordt de handleiding voor gebruik meegestuurd, zodat medio oktober iedereen startklaar is om het systeem te gaan gebruiken. Ook vindt een training van de boa's plaats.