• Archief BDU Media

Camera's gericht op terrein Bad Bloemendal

NIJKERK Het terrein van het voormalige zwembad Bad Bloemendal in Nijkerk wordt beveiligd met camera's. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot plaatsing hiervan na een aantal brandjes op het buitenterrein.

Wijnand Kooijmans

Het pand wordt pas in een later stadium overgedragen aan de aannemer voor de sloop. De zwemverenigingen zijn daarnaast in staat gesteld om de nog aanwezige materialen, zoals wedstrijdlijnen, waterpolodoelen ect in veiligheid te brengen. Door Optisport is voor 2.500 euro aan zwembadinventaris opgekocht. Hiervoor moet nog een passende bestemming worden gevonden.

DE SLAG Het terrein van zwembad De Slag wordt nog deze zomer geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van het onderwijs. De exploitatie van sporthal De Slag en het sportcafé lopen in de zomerperiode wel gewoon door.

In een raadsbrief wordt uitvoerig ingegaan rond de discussie welke intern is gevoerd rondom de toegankelijkheid van het nieuwe Jaap van der Krol Bad voor mindervaliden. Bij het opstellen van het ontwerp is ingezet op een functioneel zwembad met een tribune. Hierbij is ook uitgebreid bekeken naar de toegankelijkheid voor alle gebruikers en bezoekers.

OVERLEG Ook is overleg gevoerd met het landelijk bureau toegankelijkheid omdat het college over het internationaal toegankelijkheids symbool wil beschikken. Hierbij kwamen twee mogelijke oplossingen uit de bus rollen. De eerste was het aanbrengen van een lift met bijbehorende noodzakelijke aanpassingen van de tribune. Dat zou echter een flinke kostenkost betekenen maar ook minder zitplaatsen op de tribune met zich meebrengen.

Gekozen is daarom voor de oplossing om een voldoende breed perron aan te leggen langs de bassins. Vanaf dit perron heeft de toeschouwer zicht op activiteiten in het zwembad. Vanuit een goede dienstverlening worden mensen in een rolstoel begeleid naar de plek op het perron. Voordeel is tevens dat hierdoor de (zit)capaciteit voor zwemmers die deelnemen aan een wedstrijd of afzwemmen wordt vergroot. Inmiddels is het gewenste toegankelijkheids symbool verkregen.

Er worden de komende tijd nieuwe activiteiten opgezet. In september wordt gestart met Ladies-zwemmen, in dezelfde maand wordt een zwemvierdaagse gehouden door Optisport in samenwerking met Flevo. De spel- en ligweide is met en zonder zwemkaartje toegankelijk.