• CDA Nijkerk

Buurtambassadeurs nodig voor glasvezel buitengebied

NIJKERK Begin volgend jaar start CIF met de inventarisatie voor glasvezelbekabeling in het buitengebied van de gemeente Nijkerk. Om daadwerkelijk glasvezel aan te kunnen leggen moeten minimaal vijftig procent van de adressen meedoen. De gemeente Nijkerk werkt hierin samen met de gebiedscoöperatie O-gen. Voor een succesvolle inventarisatie, die resulteert in voldoende aansluitingen, moet eerst een netwerk van buurtambassadeurs aan de slag. Het CDA doet een oproep voor deze ambassadeurs.

De rol van buurtambassadeur is het enthousiasmeren van buren om een abonnement af te sluiten, zodat de benodigde vijftig procent wordt gehaald. Een aantal bewoners wil de rol van buurtambassadeur al voor zijn of haar rekening nemen, maar voor diverse straten in het buitengebied zijn nog buurtambassadeurs nodig.

GLASVEZEL CDA fractielid Harry Bokkers zet zich al langer in voor de glasvezelbekabeling in het buitengebied. Bokkers: „Na lang wachten is het dan zover, nu moeten de schouders eronder. We hebben nog veel buurtambassadeurs nodig om de vijftig procent te halen."

BIJEENKOMST Op 12 december organiseren de gemeente en O-gen een informatiebijeenkomst voor de buurtambassadeurs. In deze bijeenkomst worden zij voorbereid op het komende vraagbundelingstraject. Bokkers: „Inwoners die buurtambassadeur willen worden zijn van harte welkom op één van deze informatiebijeenkomsten. Graag wel even aanmelden via breedband@o-gen.nl. Wij moeten die vijftig procent gaan halen."