• Kees van den Heuvel

'Burgers mogen actief groen onderhouden'

NIJKERK ,,Er wordt hard gewerkt om het onderhoud van het openbaar groen op peil te krijgen. Onder meer zijn vier vacatures binnen het dagelijks beheer van het groen ingevuld en wordt een tweede veegwagen ingehuurd.''

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Patricia van Loozen naar aanleiding van de kritiek op het onderhoud van het groen tijdens de behandeling van de begroting. Ze wil niet ontkennen dat het aantal klachten is toegenomen maar ziet daarin ook een zwaan-kleef-aan effect. Volgens haar zijn er ook veel mensen blij met het groen en het onderhoud daarvan. Zij roept CDA en de coalitiepartijen op met één gezamenlijke motie te komen wat betreft het onderzoek naar het gewenste toekomstige onderhoud en de kosten daarvan.

Burgers mogen wat haar betreft actief groen onderhouden. Waar dit tijdelijk is afgewezen heeft dit te maken met plannen tot groot onderhoud en het aanbrengen van nieuwe beplanting. Boudewijn van der Woerd (VVD) vindt dat hier duidelijk over moet worden gecommuniceerd.

OZB Volgens wethouder Wim van Veelen wordt de verhoging van tien procent onroerendzaakbelasting wel degelijk teruggegeven aan de inwoners. Wel is bij de opstelling van de begroting serieus rekening gehouden met de kostenstijgingen waar dit de afgelopen jaren weleens is achtergebleven. Hij vindt het vreemd dat juist het CDA komt met veel verzoeken om extra onderzoeken en geen personeelsuitbreiding wil.

Volgens Van Veelen staat het ambtelijk apparaat zwaar onder druk door de toegenomen druk op de woning- en bedrijvenmarkt. Er is een stroom van initiatieven op gang gekomen als het gaat om grote en kleine bouwprojecten. Dat vergt volgens de wethouder extra personeel omdat momenteel een ernstige situatie dreigt als het gaat om personeel. Onder meer kunnen plannen voor De Slag en Luxool niet worden uitgewerkt door capaciteitsproblemen.

DRAAGVLAK In tegenstelling tot Joop van Ruler van het CDA vindt hij dat het platform binnenstad voldoende draagvlak heeft door het fiat dat de raad heeft gegeven. De plannen voor de Havenkom en het Kerkplein komen in december weer aan de orde in de gemeenteraad. De plannen zijn geen initiatief van een groepje mensen, zo zegt de wethouder, maar worden gedragen door een grote groep.

Volgens wethouder Marly Klein ligt de aanpak van de drugsproblematiek niet stil door gebrek aan personeel. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken. Naar de oorzaken van het te laat komen van de ambulances wordt onderzoek ingesteld. De vergrijzing speelt een rol maar ook dat mensen sneller zelf een ambulance inschakelen. Hierbij wordt ook gekeken of de huidige standplaatsen anders moeten worden ingevuld.

PERSONEN Wethouder Klein gaat onderzoeken naar de ritten met verwarde personen naar Ermelo. Zij vindt het niet verstandig zich alleen op de aanpak van verwarde personen te focussen. Maar speelt in de totale aanpak wel een belangrijke rol bij sluitende aanpak als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg.

Wethouder Van Veelen wil een mogelijke aanvraag naar wifi in het centrum van Hoevelaken neerleggen bij de BIZ-groep. Voor Nijkerk is dat moeilijker omdat er geen overlegplatform is als de BIZ. Volgens hem is er eerder een aanvraag geweest voor wifi maar is dat niet doorgegaan. Mede omdat veel winkeliers zelf al beschikken over wifi.

PREVENTIEPLAN Wethouder Patricia van Loozen geeft aan dat er gewerkt wordt aan een preventieplan om schulden te voorkomen. Daarbij wordt ook de preventie betrokken als het gaat om schulden van jeugd. Zij nodigt Trudy Doornhof van het CDA uit verder mee te werken aan de uitwerking van het preventieplan en wat daarin nog schort.

Volgens wetbouder Nadya Aboyaakoub gaat het bij pleeggezinnen nooit om geld bij de aanmelding. Het gaat om gezinnen die kinderen opvang willen bieden. De mogelijkheid bestaat bij de pleegzorgaanbieding extra geld te vragen voor kinderen. Verder biedt de gemeente jeugdzorg aan. Indien dat nog niet toereikend is kan het overleg worden aangegaan met de gemeente. Recent is in dat kader nog een zwemcursus aangeboden. Kinderen moeten gelukkig kunnen opgroeien in Nijkerk, zo vindt de wethouder. Het heeft aandacht, ook na de week van de pleegzorg volgens de wethouder.

CRISIS Burgemeester Gerard Renkema is dankbaar voor de steun vanuit het ambtelijk apparaat als het gaat om een crisis. Hij mag dan het boegbeeld zijn, zonder deze steun zou dat niet mogelijk zijn. Mensen die gevolgen van de fipronil-crisis ondervinden zijn gebeld door vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders en kunnen nog steeds bij de gemeente terecht.

Er komt, al moet er nog een definitief besluit over worden genomen, een stembureau in het NS-station in Nijkerk. Voor Hoevelaken ligt dat moeilijker omdat het station is gelegen op grondgebied van Amersfoort. Ook komt er mogelijk een stembureau in Museum Nijkerk.

Later op de avond neemt de raad een definitief besluit over de vaststelling van de begroting.