• Lex van Lieshout / ANP XTRA

Burger in Nijkerk niet duurder uit

NIJKERK De nieuwe berekening voor het vaststellen van de hoogte van de onroerendezaakbelasting leidt in de meeste gevallen niet tot grote wijzigingen in het tarief dat nu moet worden betaald.

Wijnand Kooijmans

Deze verwachting wordt door het college van burgemeester en wethouders uitgesproken in een brief aan de gemeenteraad. Tot nu toe werd de waarde van een woning bepaald aan de hand van de inhoud, vanaf uiterlijk 2022 moet de gemeente de gebruiksoppervlakte gaan gebruiken. Nijkerk wil de wijziging overigens al met ingang van komend jaar doorvoeren.

GEBRUIKERSOPPERVLAKTE Inmiddels is voor alle ongeveer 17.000 woningen in de gemeente Nijkerk de gebruiksoppervlakte al bepaald. Bij achtduizend woningen heeft dit geleid tot wijzigingen die relevant kunnen zijn voor de bepaling van de gebruiksoppervlakte. Bewoners hebben overigens tot nu toe niets gemerkt van de door de gemeente gezette stappen.

INDIVIDUELE GEVALLEN Het college verwacht niet dat de nieuwe berekeningsmethode leidt tot grote verschillen ten opzichte van het huidige tarief. Als het tarief afwijkt, zal dit alleen in individuele gevallen zijn.