Burgemeester opent eerste schoolrestaurant

NIJKERK Burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk heeft het eerste schoolrestaurant in de gemeente Nijkerk geopend. Happy Together is een initiatief van de basisschool De Open Kring waarmee de leerlingen het hoogst scoorden als idee tijdens de jaarlijkse jeugdgemeenteraad.

Doel is te koken in de school voor mensen in de buurt waarmee men speciaal aandacht heeft voor alleenstaanden, ouderen en nieuwe buurtbewoners. Het idee is uitgevoerd door leerlingen van groep met een beetje hulp bij et koken en serveren van wat ouders. Gesproken mag worden van een succes, zo'n vijftig deelnemers schoven aan.