Buitenbar De Laak: geen overtredingen

NIJKERKERVEEN - De gemeente gaat niet optreden tegen de geluidsoverlast van de buitenbar van evenementencentrum De Laak aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen. Volgens het college is er geen sprake van overtredingen, zoals twee buurtbewoners hadden aangegeven.door Henk BrinkmanBij het evenementencentrum De Laak is een buitenbar geplaatst. Volgens twee buurtbewoners is deze buitenbar in strijd met het bestemmingsplan gebouwd. Zij zeggen dat de buitenbar niet ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ook zouden de activiteiten buiten dezelfde zijn als binnen. Ook zou niet kunnen worden nagegaan welke afmetingen de buitenbar heeft, zodat niet kan worden nagegaan of de maten correct zijn. Ook zouden de deuren vaak open staan, waardoor de muziek buiten goed is te horen. Dat zorgt volgens de omwonenden voor geluidsoverlast.Het college had geconstateerd dat de buitenbar wel een ondergeschikte functie heeft en dat er geen geluidsinstallatie buiten is. Het verzoek van de omwonenden om handhavend op te treden heeft het college dan ook naast zich neergelegd.De omwonenden wendden zich vervolgens met een bezwaarschrift tot de commissie Beroep en Bezwaar. De commissie adviseerde, na de bezwaarden te hebben gehoord, dat de afmetingen van de buitenbar overeenkomen met het geldende bestemmingsplan. De commissie constateert dat de metingen zijn verricht door een bouwinspecteur, die zijn conclusies heeft vastgelegd. Volgens de commissie moeten deze metingen als correct worden beschouwd. De commissie constateert verder dat de buitenbar dient voor het verstrekken van drank aan bezoekers van het terras. Dat terras was al aanwezig en bovendien is er geen geluidsinstallatie buiten het gebouw geplaatst. Volgens de commissie is er geen sprake van overtredingen en kan het college van Nijkerk dus niet gaan handhaven.Het college neemt dat advies over en zal dus ook niet gaan handhaven. De bezwaarden krijgen de gemaakte kosten niet vergoed.