• Archieffoto ter illustratie.

    Archief BDUmedia

Breed gedragen zorgen over onderhoud groen

NIJKERK Alle partijen in de Nijkerkse gemeenteraad maken zich, zo bleek bij de behandeling van de begroting, zorgen over de kwaliteit van het groenonderhoud binnen de gemeentegrenzen. Dat moet worden verbeterd, zo was de strekking van drie moties. Twee van het CDA en één van drie coalitiepartijen.

Wijnand Kooijmans

Maar uiteindelijk werd door alle partijen genoegen genomen met de uitleg van wethouder Patricia van Loozen dat het college hiermee al volop aan de slag is. Onder meer zijn vier vacatures ingevuld bij de afdeling dagelijks beheer. Ook wordt een extra veegwagen ingehuurd. Daarnaast komt het college in het voorjaar van 2018 met een berekening wat het opwaarderen van het onderhoud van het openbaar groen gaat kosten voor zowel de centra als de totale gemeente.

In de begroting is een teruggave van de onroerendzaakbelasting van 6,5 procent aan de burgers opgenomen. Het gaat om de tien procent verhoging die werd doorgevoerd om het sociale gezicht van Nijkerk te behouden. Daarbij gaven de coalitiepartijen aan dat dit bedrag terug gaat naar de burger mocht blijken dat de kosten voor het sociaal domein niet de pan uitrijzen. Dat moment is, volgens hen nu gekomen.

Dat het geen tien procent wordt heeft te maken met de verhoging van 2,5 procent van alle gemeentelijke belastingen. Hetgeen Joop van Ruler (CDA) tot de uitspraak bracht dat daarmee de burgers de extra betaalde gelden van de afgelopen twee jaar niet terugkrijgen. Dat wordt dan weer bestreden door wethouder Wim van Veelen. Die zegt dat nu veel bewuster is gekeken naar de prijsstijgingen waar dat de afgelopen jaren wat meer is nagelaten.

TEGEN Het CDA was uiteindelijk de enige partij die tegen de begroting stemde en daarmee formeel ook tegen de verlaging van de onroerendzaakbelasting stemde. Reden ligt hem in de gevraagde uitbreiding van het ambtelijk apparaat met 12,6 personen. Van Ruler vindt dit onjuist. Volgens hem is eerder besloten te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Dat is gelukt maar door het aantrekken van extra personeel wordt de gevonden bezuiniging al weer met vijftig procent teruggedraaid. Het CDA is niet tegen de belastingverhoging.

De overige partijen vinden de komst van extra personeel hard nodig gezien het groeiende beroep dat in een aantal zaken op de gemeente wordt gedaan. Wethouder Van Veelen wijst erop dat het ambtelijk apparaat zwaar onder druk staat, onder meer door het toegenomen aantal plannen van inwoners en bedrijven. Er is op dit moment, volgens hem, sprake van een ernstige situatie. Plannen voor de invulling van De Slag in Hoevelaken en Luxool in Nijkerk blijven liggen door gebrek aan ambtelijke capaciteit.

STEMBUREAU Burgemeester Renkema gaf aan dat er zo goed als zeker een stembureau komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op het NS-station in Nijkerk. Dit als antwoord op een verzoek van Boudewijn van der Woerd (VVD). Ook wordt gewerkt aan ontmoetingsplaatsen voor jongeren. De VVD signaleert een toename van het aantal klachten over overlast door jeugd en jongeren.

Wethouder Marly Klein is bereid te onderzoeken of er een ambulancepost in Nijkerk kan komen. Dit op verzoek van de VVD die wijst op het groeiende aantal keren dat een ambulance niet binnen de gestelde tijd aanwezig is na een melding. Wethouder Van Veelen gaat de mogelijkheden onderzoeken een aanvraag in te dienen voor Europese subsidie voor wifi in de centra van Nijkerk en Hoevelaken. Dit op verzoek van CDA en De Lokale Partij.

Op verzoek van het CDA wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor crisisopvang van verwarde personen in Nijkerk zelf. Nu moet de politie die mensen naar Ermelo vervoeren. Daar gaat vaak twee uur mee verloren in welke tijd de politie niet binnen de gemeente Nijkerk zelf actief kan zijn.

Op het verzoek van René Ruessen (Pro21) een cultuurmakelaar aan te stellen die straks de culturele raad kan ondersteunen is nog niet ingegaan door het college. Ook wordt onderzocht waarom geen beroep wordt gedaan op de startersregeling die de gemeente Nijkerk kent.