• Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker
  • Aalt Guliker

Brandweer neemt nieuwe hoogwerker en boot in gebruik

NIJKERK Brandweer Nijkerk heeft een nieuwe hoogwerker en boot in gebruik genomen. De hoogwerker van de brandweer trok een zwart zeil van het schip, waarna het brandweervaartuig in het water van de Arkervaart werd getakeld.

Wethouder Mariëlle Broekman doopte de nieuwe boot en daarmee is de reddingsboot uit het jaar 2000 vervangen. Voor de totstandkoming van het nieuwe vaartuig was een regionaal projectteam samengesteld onder leiding van clustercommandant Rolf van Gerven. Door een slopende ziekte kon hij de onthulling van de boot niet meer meemaken. Vanuit de post Nijkerk heeft Pieter van Dulken de coördinatie op zich genomen en voor het opleiden van de schippers en roergangers zijn ook Jan Jurrien Berends en Harry Oostindie betrokken.