• De officiële start van de bouw van wijk Doornsteeg.

    Harry Koelewijn

Bouwbedrijf Doppenberg gevonden voor scoutinggebouw Doornsteeg

NIJKERK Bouwbedrijf Doppenberg mag het nieuwe scoutinggebouw in de nieuwbouwwijk Doornsteeg gaan bouwen. Dit voor een bedrag van 460.000 euro exclusief btw.

Wijnand Kooijmans

Binnen de bouw is de markt momenteel aardig overspannen. Dat is voor het Nijkerkse college van burgemeester en wethouders reden geweest een marktconsulatie te houden. Mede omdat het moeilijk is partijen te vinden die een begroting willen opstellen zonder de garantie de opdracht ook te krijgen. Ook wilde het college voorkomen dat drie aannemers tijd en geld spendeerden aan het opstellen van een begroting om er vervolgens achter te komen dat deze niet past binnen de gevraagde opgave.

De projectgroep die de bouw begeleidt, was na de gevoerde gesprekken unaniem van mening dat Bouwbedrijf Doppenberg het best voldoet aan de bouwopgave. Wel bleek bij de opstelling van een definitief ontwerp dat er moest worden gekozen voor slimmere bouwoplossing en het aanvankelijk ontwerp enigszins versoberd moest worden.

BUDGET Met de begroting blijft het bouwbedrijf binnen het beschikbare budget. Daarnaast levert de scouting zelf ook een aanzienlijk bijdrage aan de totstandkoming van het gebouw. Het gaat onder meer om het tegelwerk in de sanitaire ruimten, de keukeninrichting, de vloerafwerking, de panelenwand en het inzamelen van bakstenen voor de buitengevel.

De scouting heeft er daarnaast voor gezorgd dat de werkzaamheden die nodig waren om nog twee jaar op de huidige locatie te kunnen blijven, aanzienlijk minder hebben gekost dan het budget dat hiervoor was gereserveerd. Dit door eigen inzet, het aanwenden van het netwerk van de vereniging en sponsoring.

BETROKKEN De scouting is nauw betrokken geweest bij de keuze van de aannemer en kan zich vinden in de gekozen koers. De gemeente had haast met het bouwbedrijf in zee te gaan omdat anders de begroting op diverse onderdelen met meer dan tien procent zou stijgen. Gezien de aantrekkende markt kunnen de bouwbedrijven en onderaannemers de vraag niet aan en stijgt de prijs rap.

Voor de scouting geldt dat nu de opdracht definitief is verleend zij hiermee naar buiten kunnen treden. En concreet op zoek kunnen gaan naar bedrijven welke bouwmaterialen willen sponsoren.