• Harry Koelewijn

Bouw zwembad vertraagd: huidige baden langer open

NIJKERK Vertraging bij de bouw van het nieuwe zwembad leidt ertoe dat de bestaande zwembaden Bad Bloemendal in Nijkerk en De Slag in Hoevelaken langer geopend blijven. De opening van het nieuwe zwembad wordt voorzien in het eerste kwartaal van 2018. Streven was het nieuwe zwembad in de eerste week van januari te openen en dan gelijktijdig de beide bestaande zwembaden te sluiten.

 

Wijnand Kooijmans

 

De vertraging is een gevolg van het gegeven dat de aannemer te kampen heeft met problemen bij het aantrekken van voldoende personeel. Ook stagneert de levering van de benodigde bouwmaterialen. Het zijn twee problemen waarmee heel bouwend Nederland op dit moment te maken heeft.

 

EXPLOITANT De exploitatie van de bestaande zwembaden wordt per 1 januari wel overgenomen door de toekomstige exploitant van het nieuwe zwembad. Die wordt verantwoordelijk voor het doorgaan van alle lopende activiteiten, zoals de verenigingen, het zwemonderwijs en het recreatieve zwemmen. Ook moet de toekomstige exploitant de openingstijden van de horeca continueren. Het contract met SRO eindigt met ingang van het nieuwe jaar.

De openingsdatum van het nieuwe zwembad wordt binnenkort door de gemeente bepaalt in overleg met de aannemer en de toekomstige exploitant. Naast de huidige problemen kunnen daarbij slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden nog een rol gaan spelen. De nieuwe exploitant moet eind oktober bekend zijn. Die moet ook, samen met de gemeente, afspraken maken met het huidige zwembadpersoneel.

 

VERSNELLEN Door de gemeente is met de aannemer overleg geweest of die mogelijkheden zag het werk te versnellen. Overleg met de onderaannemers en leveranciers heeft duidelijk gemaakt dat dit er niet toe kan leiden dat de oorspronkelijke planning wordt gehaald. Door de gemeente is inmiddels ruim dertig procent van de totale bouwkosten betaald. De verwachting is niet dat het totale beschikbare budget wordt overschreden. Binnen dit budget is nog een beperkte post onvoorzien aanwezig om eventuele tegenvallers op te vangen. Op korte termijn wordt ook onderzocht of het tijdelijk langer open houden van de beide bestaande zwembaden financiële consequenties met zich meebrengt.

 

KWALITEIT De gemeente betreurt de vertraging. Maar het college van burgemeester en wethouders geeft aan veel waarde te hechten aan de kwaliteit van het nieuwe zwembad. Het is voor hen niet acceptabel concessies te doen aan de afgesproken kwaliteit. Een geforceerde versnelling van de bouw geeft te veel risico's.

De afgelopen periode is de staalconstructie van de hoog- en laagbouw geplaatst en is het dak op de zwemzaal aangebracht. Verder zijn alle installaties in de kelder geplaatst. Binnenkort worden de buitengevels opgemetseld, waarna plaatsing van de glazen pui mogelijk is. Vervolgens wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt.

 

INRICHTING Naast de werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe zwembad is ook de inrichting van de openbare ruimte rondom het zwembad voorbereid. De aanbesteding voor de inrichting wordt binnenkort opgestart.