• Koen Suyk

Binnenstad verkeersluw

NIJKERK Met een reeks aan verkeersbesluiten moet de binnenstad van Nijkerk verkeersluw worden gemaakt. Alle raadsfracties stemden in met de voorgenomen maatregelen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat onder meer om het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van tal wegen in de binnenstad. In tegenstelling tot eerdere plannen gaat deze 24 uur per dag gelden. De afsluiting geldt onder meer voor de Kolkstraat, het Plein, de Oosterstraat, Kleterstraat, Langestraat, Verlaat en Singel. Fietsers worden op meerdere wegen wel toegestaan, zoals het Verlaat, de Catharinestraat, Langestraat en Molenplein.

FIETSERS Op meerdere wegen gaat eenrichtingsverkeer gelden waarvan fietsers worden uitgesloten. Verder wordt op meerdere wegen een parkeerverbod ingesteld als het gaat om de rijbaan. Parkeren in de parkeervakken blijft mogelijk.

Op het Willem Alexanderplein wordt eveneens eenrichtingsverkeer ingesteld. Daarnaast mag er op de parkeerplaatsen welke het dichtst bij het NS-station zijn gelegen op dit plein straks maximaal een uur worden geparkeerd. Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee parkeren door treinreizigers voorkomen. Dit ten gunste van onder meer de bezoekers van het nabij gelegen gezondheidscentrum. Bewoners van de flat mogen gebruik blijven maken van hun parkeerplaatsen.

BEVOEGDHEID De verkeersbesluiten zijn een bevoegdheid van het college. Desondanks is, mede aan de hand van ingekomen reacties, een oordeel gevraagd aan de raadscommissie. Hier werd onder meer bezwaar gemaakt door twee insprekers. Die vinden dat verkeersbesluiten alleen gebaseerd mogen zijn op geldige bestemmingsplannen. En deze ontbreken in hun ogen.

Volgens wethouder Wim van Veelen is deze koppeling echter niet van toepassing als het gaat om verkeersbesluiten. De commissieleden willen een duidelijke voorlichting over de te nemen maatregelen. Niels Staal (VVD): ,,Niet meteen als een bok op de haverkist boetes gaan uitdelen." De gemeente streeft naar een systeem waarbij winkeliers direct ontheffing kunnen aanvragen. Ook bijvoorbeeld als het gaat om een klant die spullen komt waarbij hij niet naar zijn auto kan wandelen.

SERIEUS Aart Klompenhouwer (De Lokale Partij) vindt het belangrijk dat indieners van zienswijzen serieus zijn genomen en waar mogelijk hun wensen ook zijn gehonoreerd. Hij vindt dat een goed ontheffingenbeleid nodig is. Ook wil hij na een jaar een evaluatie. In de plannen zijn ook extra invalideparkeerplaatsen aangelegd. Van Veelen weet echter niet of dit ten koste gaat van bestaande parkeerplekken.

Voorlopig wordt afgezien van de aanleg van Shop and Go plekken. Dit omdat op veel plekken de eerste vijftien minuten al gratis kan worden geparkeerd. De ontheffing in het centrum is voor bewoners, ondernemers en belanghebbenden gratis.