• Wijnand Kooijmans

Bezwaren supermarkten tegen uitbreiding Albert Heijn

NIJKERK Supermarkten in Nijkerk beraden zich over juridische stappen tegen de gemeente Nijkerk wanneer een definitieve vergunning wordt afgegeven voor de uitbreiding van de Albert Heijn (AH) aan de Frieswijkstraat.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om de Jumbo en de Boni die vinden dat hier sprake is van pure willekeur van het college van burgemeester en wethouders. Volgens hen moet op z'n minst de nieuwe detailhandelsstructuur worden afgewacht, voordat wordt toegestaan dat de winkel, die is gelegen buiten het kernwinkelgebied, wordt vergroot.

NUL Gewezen wordt op het feit dat eigenaar Gerard van den Tweel in de zomer van 2018 nul op het rekest kreeg voor zijn uitbreidingsplannen. Door verantwoordelijk wethouder Wim Oosterwijk werd als argumentatie genoemd dat onderzoek heeft uitgewezen dat er al genoeg winkeloppervlakte aan supermarkten was. De gewenste opknapbeurt van het pand naar de gewenste uitbreiding paste niet binnen het detailhandelsbeleid van de gemeente. Oosterwijk gaf aan wel in gesprek te zijn met AH om de mogelijkheden voor uitbreiding verder te onderzoeken.

De eigenaren van de Jumbo en de Boni waren dan ook zeer verbaasd te vernemen dat het college van burgemeester en wethouders nu wel positief staan tegenover de uitbreidingsplannen van Van den Tweel. Zij het onder de voorwaarde dat uitbreiding van het assortiment niet wordt toegestaan. Voor het college geldt verder dat het voormalige bankgebouw van de SNS verdwijnt en de verkeersveiligheid rond de AH wordt verbeterd.

UITBREIDING Volgens de Jumbo en de Boni gaat het echter wel om een uitbreiding van het winkeloppervlak en dat met meer dan zeshonderd vierkante meter. De timing is, zo vinden de supermarkteigenaren, op zijn minst curieus te noemen. Vooral omdat de gemeente al een tijd werkt aan een nieuwe detailhandelsvisie welke aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling.

Jumbo en Boni vinden dat het onverantwoord dat hierop nu al wordt vooruit gelopen door de AH toestemming te geven voor de uitbreiding. De supermarkten vrezen voor de verdere leegstand en ontwrichting van het centrum. In hun visie ontstaat bovendien een ongelijk speelveld. Uitbreiding van de AH zet de uitbreiding van andere supermarkten op slot.

ADVOCAAT Door beide supermarkten is advocaat Veil Jacobs ingeschakeld om te zien welke juridische stappen eventueel mogelijk zijn. Zij is gespecialiseerd in bestuursrecht. Jacobs: ,,Het is vreemd dat de uitbreiding kortgeleden nog onverantwoord werd geacht, maar dat het college nu ineens toestemming wil geven." Volgens haar is de gemeente onzorgvuldig te werk gegaan door zomaar extra supermarktmeters toe te staan.

In het plan, waaraan het college toestemming wil geven worden kantoor en winkel gecombineerd in één gebouw. Het dak wordt van zonnepanelen voorzien en de retourette komt in een zelfstandig gebouw. Voor het college speelt ook mee dat het laden en lossen straks ín het pand plaatsvindt. Volgens het college is er zeker geen sprake van een uitbreiding tot een AH XL.

Gerard van den Tweel zegt dat de uitbreiding noodzakelijk is gezien de veranderende wensen van de consument.