• Robin van Lonkhuijsen

Bewoners Willem Alexanderflat niet blij met geplande pizzeria

NIJKERK Bewoners van de Willem Alexander flat in Nijkerk keren zich tegen de komst van een pizzeria (New York Pizza) onderin het gebouw. Gesprekken met de gemeente Nijkerk om tot een oplossing te komen, hebben tot nu toe niet tot een oplossing geleid. Inmiddels de aanvraag voor de benodigde vergunning door de gemeente ter inzage gelegd.

Wijnand Kooijmans

Over de komst van de pizzeria zijn inmiddels vragen gesteld door Nies Staal (VVD) aan het college van burgemeester en wethouders. De liberaal vraagt zich onder meer af of de locatie met afhaal- en bezorgservice goed inpasbaar is uit het oogpunt van parkeren en verkeersveiligheid. Ook vraagt hij zich of hoe de vestiging aan het Willem Alexanderplein zich verhoudt met de wens om de vitaliteit van de binnenstad te versterken.

Volgens de bewoners stimuleert de overheid de kwetsbare mens zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ze vinden dat in dit geval de gemeente Nijkerk wel de randvoorwaarden moet creëren om dit beleid ook in de praktijk te brengen. Kortom dat er moet worden geluisterd en gekeken worden naar de bewoners van de betreffende flat. De bewoners geven aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen maar dat ze daarbij de medewerking van de gemeente hard nodig hebben.

GEBAAR Het gebaar dat ze vragen van de gemeente is om onderin de flat te kiezen voor woningen. Daarmee kan, zo vinden de bewoners, tevens tegemoet worden gekomen aan het woningtekort. Een pizzeria hoort hier in hun beleving niet thuis,

Ze wijzen erop dat de verkeersdrukte en de parkeerproblemen in de Oranjelaan en het Willem Alexanderplein en de daarmee toenemende onveiligheid nu al prominent aanwezig zijn. Gezondheidscentrum De Nijenveste en Interact Contour hebben, zo geven de bewoners van de flat aan, hier ook al mee te maken.

HANDHAVING Handhaving van de parkeerregels is, zo zeggen de bewoners, sowieso al een probleem. Op de momenten dat het er het drukst is zien ze nooit een geüniformeerde gezagsdrager in de vorm van een politieagent of een bijzonder opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk.

De vrees is dat wanneer hieraan een bedrijf dat pizza's bezorgt aan toegevoegd de chaos alleen maar toeneemt. Vervoersmiddelen staan op de stoep. Volgens de bewoners wordt het voor hen, als ze een wandeling willen maken, ingrijpend anders. 'Hoe nog veilig wandelen op de stoep met fietsen en bromfietsen?' zo vragen ze zich af. Veel bewoners maken gebruik van een rollator.

NORMAAL Volgens de bewoners wordt het parkeren op de stoep nu ook al normaal gevonden. Ook als het gaat om parkeren voor hun garageboxen. Daarnaast denken ze dat het zwerfvuil in het park alleen maar toeneemt wanneer hier een pizzeria komt. 'De rust neemt af terwijl dat juist een reden is hier te gaan wonen", zo geven ze aan.

Volgens hen is er genoeg leegstand in het centrum van Nijkerk om hier een pizzeria te vestigen. Ze wijzen op besluiten van de gemeente Ermelo waar plannen voor het starten van een New York pizza bezorg- en afhaalrestaurant twee keer zijn afgeblazen vanwege verkeershinder. Maar ook omdat, net als in Nijkerk, het voorgestelde gebruik detailhandel is en geen horeca.