• Harry Koelewijn
  • Harry Koelewijn

Bewoners Huize Sint Jozef in beweging

NIJKERK De 'maand van het bewegen' ging maandag officieel van start in Huize Sint Jozef.

Wethouder Marly Klein en Carl Verheijen (directeur gezondheidscentra) waren bij deze start aanwezig. Wat zij beiden benadrukten was, dat bewegen vooral plezierig moet zijn. ,,Als je plezier hebt, gaat bewegen

vanzelf'', was hun eensluidende mening.

Uitgangspunt in Huize Sint Jozef is, dat iedereen kan bewegen, hoe klein de bewegingen ook zijn. Dit benadrukten ook de twee oudere dames die onverwacht langskwamen en alle aanwezigen in beweging brachten. Op het programma deze maand staan onder andere een koersbalworkshop, een rollatorloop en de oprichting van een tweede wandelclub (voor mobiele senioren). Het officiële startsein werd gegeven door drie enorme ballonnen in de recreatiezaal te werpen, die door de mensen in de hoogte werden gehouden.

Om bewoners en mensen uit de wijk meer in beweging te laten komen, gebruikt Huize Sint Jozef onder andere een Kinemoto, ontwikkeld door Axendo. Een Kinemoto is een beeldscherm met daarop allerlei apps/spelletjes, waarbij mensen in beweging komen.