• Lex van Lieshout

Bestemmingsplan centrum geen gelopen race voor raad

NIJKERK De vaststelling van het bestemmingsplan voor de binnenstad van Nijkerk is geen gelopen race. Meerdere partijen hikken tegen de hoogte aan van de toekomstige bebouwing op de plek van de voormalige Jumbo. Bij enkele fracties leven daarnaast bezwaren tegen het toestaan van wonen op de begane grond waarbij vooral de Langestraat wordt genoemd.

Wijnand Kooijmans

Harry Bokkers (CDA) vindt een hoogbouw van twaalf tot vijftien meter niet passen tegenover de mooiste toren van Nederland. De bebouwing is wat hem betreft te dominant. Ook heeft hij twijfels of op het Plein nog 250 vierkante meter extra aan detailhandel moet worden toegestaan. Maar het blijkt hier te gaan om bestaande rechten die moeten worden gerespecteerd.

Ook andere partijen hebben moeite met de hoogte van de bebouwing op de plek van de voormalige Jumbo. Voor Niels Staal (VVD) weegt zwaar dat de raad hier, na vaststelling van het bestemmingsplan geen enkele zeggenschap meer over heeft. Goedkeuring van het plan is dan een zaak van het college. Al zegt wethouder Wim Oosterwijk toe dat bij het plan naast de projectontwikkelaar en gemeente ook de klankbordgroep wordt betrokken.

BEGANE GROND Het toestaan van woningen op de begane grond in de straten rondom de winkelkern stuit op bedenkingen bij onder meer Bokkers maar ook Ries van Elteren (De Lokale Partij). Tegen dit onderdeel is ook geageerd door de Nijkerkse Ondernemers Vereniging (NOV). Het gaat om onder meer de Langestraat, Holkerstraat, Kleterstraat en Kerkstraat.

DIFFUUS De NOV is van mening dat dit tot zeer onwenselijke situaties kan leiden. Het bestuur vindt dat hierdoor een diffuus winkelbeeld ontstaat hetgeen ten koste gaat van de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum. De coalitiepartijen zien het juist een middel om verdere leegstand in het centrum te voorkomen.

Vrees dat bij omzetting naar wonen van de benedenverdieping van een winkel kamerbewoning gaat ontstaan hoeft er, zo wordt aangegeven, niet te bestaan. In de regels zijn voldoende waarborgen opgenomen dat er op de beneden verdieping maximaal één huishouden is toegestaan. Ook wordt aangegeven wat onder een huishouden wordt verstaan.

WINKELRONDJE Discussie bestaat ook over het volledig intact houden van het winkelrondje. Extra probleem voor de raadsleden is dat er geen eenduidigheid bestaat wat nu precies tot dit rondje moet worden gerekend. Hierover wil men meer duidelijkheid voor in de raadsvergadering een definitief besluit wordt genomen over het bestemmingsplan. Duidelijk is dat voor het pand van Blokker al een vraag ligt hier een woonbestemming op te mogen leggen.

Wethouder Oosterwijk wil zeker kwaliteitseisen stellen als het gaat om het omzetten van panden naar wonen. Een eis kan zijn dat het geen afbreuk mag doen aan het historisch karakter van de binnenstad maar ook als het gaat om parkeernormen.