• Een artist impression van een aantal jaar terug over één van de mogelijkheden voor een nieuw gemeentehuis.

Besluit nemen over toekomst stadhuis

NIJKERK Er moet medio dit jaar een besluit worden genomen over de toekomst van het stadhuis in Nijkerk. Op dit moment vinden, zo zegt wethouder Wim van Veelen, de hiervoor benodigde onderzoeken plaats. Geruchten dat al tot nieuwbouw of verbouw besloten is worden door hem en burgemeester Gerard Renkema ontkracht. Dat geldt ook voor de keuze van de locatie. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding voor de geruchten vormen ontwerpen die zijn te vinden op de website van architectenbureau Hoogeveen uit Amstelveen. Maar volgens burgemeester Renkema gaat het om verouderde ontwerpen van al zo'n drie jaar terug. ,,We hebben het bureau toen gevraagd wat vingeroefeningen te doen. Maar de ontwerpen hebben op dit moment geen realiteitswaarde."

Aanleiding was destijds, zo geeft Renkema aan, dat het college van burgemeester en wethouders graag uitgezocht wilde zien of de raadszaal in het oude gedeelte van het stadhuis kon worden gevestigd. ,,De architect ging ervan uit dat dit wel mogelijk was." Uiteindelijk is hiervoor niet gekozen. ,,Maar het maakt wel dat de tekeningen op de website van het architectenbureau zijn gerelateerd aan de verbouw van het oude stadhuis en niets te maken hebben met de besluiten die in de toekomst nog moeten worden genomen."

Eén van de opdrachten van de gemeenteraad is dat de dependance op het parkeerterrein naast het huidige stadhuis moet verdwijnen. Wethouder Van Veelen: ,,Momenteel worden meerdere opties onderzocht. Of het stadhuis op de huidige locatie moet blijven, op een andere locatie in de Havenkom of op het Kerkplein." De laatste locatie is aangedragen als Huis van de Stad door de drie werkgroepen die zich hebben beziggehouden met het maken van plannen voor versterking van de binnenstad.

Het Kerkplein is er nog niet, maar is gedacht voor de Grote Kerk aan de Holkerstraat waarbij ook het gebied van de voormalige supermarkt Jumbo aan de Torenstraat is betrokken. De laatste straat moet dan ondertunneld worden voor het verkeer.

Voor verbouw of nieuwbouw van het toekomstige Huis van de Stad is de laatste jaren al wel geld gereserveerd. Dat is voor iedere burger ook zichtbaar in de begroting. Van Veelen ontkent dat de tactiek wordt gevolgd geen onderhoud te plegen aan het huidige stadhuis zodat straks alleen nog de conclusie kan worden getrokken dat verbouw te duur uitvalt en nieuwbouw is gewenst. Onder meer wordt gekeken naar de exploitatielasten maar ook nog zaken als duurzaamheid. De gemeenteraad moet straks aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken een keuze kunnen maken wat de beste plek is voor het Huis van de Stad. Maar ook hoe de kosten ten opzichte van elkaar verschillen.

Als college van burgemeester en wethouders hebben we daar zelf nog geen oordeel over geveld, ook wij kennen de uitkomsten van de onderzoeken nog niet. Hierbij werken wij samen met Leusden die met een soortgelijke problematiek heeft te maken. Daarmee willen we gebruik maken van hun ervaringen, zoals zij dat weer kunnen van onze ervaringen."

foto Er is in het verleden wel vaker gesproken over verbouw of nieuwbouw van het gemeentehuis. Op de foto een oude artist impression.