• Wijnand Kooijmans

'Belang Nijkerk staat voorop'

NIJKERK Als groot voordeel van De Lokale Partij ziet Aart Klompenhouwer dat je niet van een bepaalde richting behoeft te zijn. Maar slechts één doel voor ogen moet hebben: het belang van Nijkerk.

Klompenhouwer is al sinds 1993 besmet met het virus de lokale politiek te willen dienen. Aanvankelijk nog bij de Partij Nijkerk, nu door de bundeling van lokale krachten bij De Lokale Partij. ,,Maar het wordt, wanneer ik word gekozen, wel mijn laatste periode. Dat heb ik mijn vrouw beloofd." Hij ziet zijn partij als een sterke partij, bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. ,,We hebben een stevige wethouder en een stevige fractie."

WERKEN Na de komende verkiezingen heeft zijn partij zich direct een nieuw doel gesteld. ,,We willen vernieuwen, nieuwe namen op de lijst voor over vier jaar. Maar wel de huidige kwaliteit van onze partij behouden." Om daar direct aan toe te voegen dat je het als raadslid eigenlijk nooit goed kunt doen, altijd wel kritiek krijgt.

Daar heeft Klompenhouwer op zich geen moeite mee. ,,Maar wel als mensen persoonlijk worden aangevallen en niet op het beleid." Als voorbeeld noemt hij de aanvallen op wethouder Marly Klein rond het zwembad. ,,Mij mogen ze afrekenen op wat ik doe voor De Lokale Partij en besluiten die wij als partij nemen."

ZWEMBAD Hij haalt even aan door SBS6 te zijn gevraagd zijn verhaal te vertellen over de bouw van het zwembad voor het programma 'Over de balk.' ,,Waarna ik werd gebeld dat mijn positieve insteek niet paste in het format van het programma."

KADERS Aart Klompenhouwer vindt dat zijn partij best veel heeft weten te bereiken, zeker in de laatste twee jaar dat De Lokale Partij in de coalitie zat. Samen aan Zet ziet hij als een goede ontwikkeling. ,,Daarmee moeten we ook niet stoppen, het is een proces dat verder moet worden uitgebouwd en daaraan wil ik graag een bijdrage leveren. We moeten als raad nog betere kaders stellen. Maar ook moeten beseffen dat wij het uiteindelijk zijn die op bepaalde punten knopen moeten doorhakken."

,,We hebben zo veel bereikt dat het eigenlijk niet valt op te noemen", zegt de ervaren politicus. ,,Tot aan de breuk hebben we een positief kritische bijdrage geleverd aan het toen zittende college. Gekeken wat goed was en hier en daar geprobeerd bij te sturen. Maar soms merkten we ook dat het college toen gewoon de eigen mening doordreef."

ONVERWACHT De val van het vorige college over de zondagsopenstelling had Klompenhouwer niet verwacht. ,,Het was ook niet de intentie van de motie. Wij willen gewoon keuzevrijheid voor iedereen. Dat men zelf kan beslissen de winkel open te stellen of dicht te houden."

,,Als raadslid probeer ik niet mijn eigen gelijk te halen maar steeds te kijken wat belangrijk is voor de samenleving. Ik probeer zo een bijdrage te leveren om Nijkerk mooi te houden en beter te maken."