• Henry Hamstra
  • Henry Hamstra

BBBB wil inzage in exploitatiekosten Bad Bloemendal

NIJKERK Het actiecomité Bad Bloemendal Blijft Bestaan (BBBB) heeft inmiddels gesprekken aangeknoopt met diverse partijen die hun initiatief een warm hart toedragen. Samen met die partijen hoopt zij een plan uit te kunnen werken wat ten grondslag zou kunnen liggen aan het voortbestaan van Bad Bloemendal.

Nico Fiegen, één van de initiatiefnemers, heeft het idee dat de exploitatie van het Nijkerkse zwembad een stuk voordeliger kan: ,,Daarmee zeg ik niet dat de huidige exploitant maar wat doet, maar vooral door de inzet van de partijen die wij gesproken hebben móét het een stuk voordeliger kunnen. Als jongeren tegen een veel lager tarief het groen rond de baden verzorgen en als mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt inzetbaar zijn voor allerlei andere klussen, is er volgens mij al een hoop te besparen. Als we dan ook nog praten met instanties die op het zwembadterrein diverse geld-genererende initiatieven ontplooien, en dat kan van alles zijn, dan drukken we niet alleen de kosten maar verhogen we ook de opbrengsten!"

Henry Hamstra namens BBBB: ,,Nogmaals willen we benadrukken dat wij dat zwembad niet gaan exploiteren. Er zal iemand gevonden moeten worden die niet alleen meedenkt over creatieve ideeën maar die dat, en dan wel als exploitant, ook nog eens wil sturen en coördineren. Het zal duidelijk zijn dat die eerst een goeie berekening wil maken over de haalbaarheid van die acties. Het helpt ons als de huidige exploitant inzage wil geven in de huidige begroting. Inmiddels horen wij, daar waar het gaat om de tekorten die Bad Bloemendal elk jaar realiseert, bedragen die variëren van enkele tienduizenden euro¿s tot enkele tonnen. En dat laatste kan ik me, met mijn boerenverstand, niet indenken."

Marcel van den Berg, voormalig exploitant van Sporthal Corlaer en tegenwoordig eigenaar van een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met de verhuur van attributen die nodig zijn voor de realisatie van (grote) feesten en evenementen: ,,Als voormalig exploitant van de sporthal weet ik als geen ander wat er komt kijken bij het in stand houden van een sportaccommodatie en beseffen we ons dat er aan de exploitatie van een zwembad hoge wettelijke eisen worden gesteld. Maar die zijn in Nijkerk echt niet anders of zwaarder dan in andere gemeenten waar een binnen- en buitenbad nog gewoon tot de elementaire voorzieningen behoort. Of we nu Nijkerk Sportief en Gezond bij het zwembad gaan betrekken, of we nu een adventure- bedrijf of een kinderboerderij onderdak bieden, ergens kan dat terrein geld genereren en publiek trekken. Bij verschillende zwembaden in den lande wordt het aantrekkelijker gemaakt om naar het zwembad te komen simpelweg omdat er meer te doen is dan alleen zwemmen. Daar willen mensen nog wel wat meer voor betalen ook, dan wordt het namelijk écht een dagje uit."

INZAGE BBBB gaat de Gemeente Nijkerk en SRO, de huidige exploitant om inzage in de huidige begroting en in de rapporten die er tot nu toe geschreven zijn door externe bureaus met betrekking tot het zwembad vragen. Fiegen: ,,Pas dan kunnen we bepalen wat er verdient moet worden om dat zwembad in de lucht te houden. Uiteraard komt daar ook de vraag om de hoek wat de gemeente er nu precies voor over heeft om een zwembad te behouden. Per slot van rekening heeft zij enkele jaren geleden bepaald wat zij uit wilde geven aan dat bad toen zij dat in handen gaf van een exploitant. En zelfs al zou er op dat toenmalige bedrag bezuinigd moeten worden, dan nóg is er voor ons aanleiding om te bezien in hoeverre instandhouding haalbaar is."

,,Ik heb altijd gezegd dat, mócht iemand me voor kunnen rekenen dat het open houden van het zwembad op welke wijze dan ook een onhaalbare kaart is, gewoon omdat die kosten op geen enkele wijze op te brengen zijn, ik dan de eerste zal zijn om te bekennen dat we de plank volledig mis hebben geslagen en dat de gemeente het een paar jaar geleden allemaal nog niet zo slecht had gezien", gaat Fiegen verder. ,,Maar dan hoop ik ook dat zij zo groot wil zijn om, gezien de schreeuw die er nu vanuit de samenleving te horen is, ook nog eens een pas op de plaats te maakt en, samen met ons nog eens opnieuw wil berekenen of het met behulp van door ons genoemde initiatieven wellicht tóch haalbaar is. Pas dan doe je iets met een burgerinitiatief. Tot op heden lijkt het alsof de gemeenteraad het alleen maar lastig vindt dat er nu ineens mensen zijn die gedane zaken willen keren. Desalniettemin is mijn hoop nog steeds gevestigd op onze gemeenteraad, de gekozen volksvertegenwoordigers, Nijkerkers waarvan de meesten, dat weet ik zeker, Bad Bloemendal koesteren. De grond op het industrieterrein die nu kennelijk voor een zwembad wordt gereserveerd geven we uit aan een bedrijf, daar is het voor bedoeld, en de prachtige locatie aan de Bloemendaalseweg behouden we voor een zwembad en weet ik veel wat nog meer allemaal. Dat kan!"

Label:

Zwembad